10009.B: Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening: foto's

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10009.B

Periode:

1971 - 1995

Inleiding

De fotografen van Stadsontwikkeling van de Dienst Ruimtelijke Ordening hebben na de Tweede Wereldoorlog stelselmatig de binnenstad en een deel van de overige wijken in beeld gebracht. Het foto-archief bestaat uit circa 24.500 opnamen. Naast stadsgezichten bestaat deze collectie uit luchtopnamen - onder andere van de omgeving van Amsterdam - en maquettes. De foto's zijn gemaakt in de periode 1971-1995. Zie archiefblok 10009 voor foto's uit de periode 1930-1970.

Archiefvormer

Dienst Ruimtelijke Ordening
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.