10009: Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger: foto's

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10009

Periode:

1930 - 1970

Inleiding

De fotografen van Stadsontwikkeling van de Dienst Publieke Werken, later de Dienst Ruimtelijke Ordening hebben na de Tweede Wereldoorlog stelselmatig de binnenstad en een deel van de overige wijken in beeld gebracht. Het foto-archief bestaat uit ruim 50.000 opnamen van voornamelijk stadsgezichten, en ook kaarten en plattegronden uit de periode 1930-1970. Zie archiefblok 10009.B voor foto's uit de periode 1971-1995.

Archiefvormer

Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Publieke Werken; afdeling Stadsontwikkeling
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.