A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
nrarchief of collectieinleidinginventarispdfscans
1254G. Brinkgreveinleidinginventarispdf
30042G. Duinker, kruidenier in koloniale wareninleidinginventarispdf
919G. Gundermaninleidinginventarispdf5.315
10170G. Hoffmaninleidinginventarispdf
988G. Moesinleidinginventarispdf31
1335G. Neervoortinleidingpdf
746G. Schalinginleidinginventarispdf
746.BTG. Schaling: bouwtekeningeninleidingpdf
934G. Wijsmuller-Meijerinleidinginventarispdf249
1465G.A. Verweijinleidinginventarispdf
1315G.B. Salm en A. Salm Gbzn.inleidinginventarispdf2.153
1315.BTG.B. Salm en A. Salm GBzn.: bouwtekeningeninleidingpdf
10104G.H. Breitnerinleidingpdf
30335G.H. van Areminleidinginventarispdf200
30008G.J. Nicolaasinleidinginventarispdf
10092G.J. Schuurinleidingpdf
10028G.L.W. Oppenheiminleidingpdf
1604G.P. Haspelsinleidinginventarispdf
30471G.R. (Geurt) Dijkinleidinginventarispdf22
363Garde Soldéeinleidinginventarispdf2.335
422Gastenboek van de Tuinbouwschool Linnaeus op Huize Frankendaelinleidinginventarispdf27
342Gasthuizeninleidinginventarispdf12.209
30040GEAM Adviesbureau voor Bouw en Installatiesinleidinginventarispdf
5008Geannexeerde Gemeenten: bevolkingsregistersinleidinginventarispdf55.609
589Gebroeders Teixeira de Mattosinleidinginventarispdf411
11Gecommitteerden uit de Steden Amsterdam en 's-Gravenhage wegens de Haagsche Postwagensinleidinginventarispdf126
31005Geels & Co.inleidinginventarispdf906
30984Geïntegreerd Secretariaat Adviesraden Ruimtelijke Sector (GISAR)inleidinginventarispdf
386Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf133
5369Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs Amsterdam en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
1268Gemeenschappelijke Ouderraad voor het Openbaar Onderwijsinleidinginventarispdf52
30373Gemeenschappelijke Regeling Centrale Post Ambulancevervoer Amsterdam en Omstreken (CPA), met rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
30550Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen in de Agglomeratie Amsterdaminleidinginventarispdf311
31062Gemeente Amstelveen: hinderwet- en milieuvergunningeninleidinginventarispdf19
5504Gemeente Amstelveen: kadastrale kaartbladeninleidinginventarispdf23
30694Gemeente Amstelveen; Dienst Cultuur en gedeponeerde archieveninleidinginventarispdf5
31061Gemeente Amstelveen; Dienst Milieu en Recreatieinleidinginventarispdf
30699Gemeente Amstelveen; Dienst Openbare Werkeninleidinginventarispdf789
30355Gemeente Amstelveen; Secretarieinleidinginventarispdf7.314
5236Gemeente Arbeidsbeursinleidinginventarispdf192.455
339Gemeente Buikslootinleidinginventarispdf17.817
30546Gemeente Diemeninleidinginventarispdf
31024Gemeente Diemeninleidinginventarispdf
31022Gemeente Diemen volgens het Bloemendaalse Registratuurstelselinleidinginventarispdf
31025Gemeente Diemen; Nederduits Gereformeerde kerk, na 1816 Hervormde Gemeente van Diemeninleidinginventarispdf
31026Gemeente Diemen; RK Parochie St. Petrus Bandeninleidinginventarispdf
5400Gemeente Energie Bedrijfinleidingpdf
5400.AVGemeente Energie Bedrijf: filmsinleidingpdf
317Gemeente Energiebedrijf: Stukken betreffende de Luchtbescherminginleidinginventarispdf
5238Gemeente Girokantoorinleidinginventarispdf333
5238.AVGemeente Girokantoor: filmsinleidingpdf
336.NAGemeente Nieuwendam: nieuw archiefinleidinginventarispdf4.398
5502Gemeente Nieuwer-Amstelinleidinginventarispdf15.816
5505Gemeente Nieuwer-Amstel (Amstelveen), met het Archief van de Gemeente Rietwijkeroord; Burgerlijke Standinleidinginventarispdf18.438
5503Gemeente Nieuwer-Amstel (Amstelveen); Bevolkingsregisterinleidinginventarispdf45.467
30697Gemeente Nieuwer-Amstel (Amstelveen); Dienst Gemeentewerkeninleidinginventarispdf543
5403Gemeente Nieuwer-Amstel: bouw- en woningtoezichtdossiersinleidinginventarispdf19
30509Gemeente Ouder-Amstelinleidinginventarispdf3.386
30148Gemeente Ouder-Amstelinleidinginventarispdf18.985
30313Gemeente Ouder-Amstel: registers van overgangen der gebouwde en ongebouwde eigendommeninleidinginventarispdf84
30310Gemeente Ouder-Amstel; Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboekeninleidinginventarispdf2.340
31132Gemeente Ouder-Amstel; Vertrouwenscommissie inzake de vervulling van de ontstane vacature van burgemeester na het aangekondigde vertrek van M.T.J. Blankers-Kasbergeninleidinginventarispdf
341Gemeente Sloteninleidinginventarispdf16.979
5252Gemeente Vervoer Bedrijfinleidinginventarispdf7.630
30392Gemeente Vervoerbedrijf: dia's traminleidinginventarispdf
5252.AGemeente Vervoerbedrijf; Afdeling Vereninleidinginventarispdf650
337Gemeente Watergraafsmeerinleidinginventarispdf3.699
30536Gemeente Watergraafsmeerinleidinginventarispdf3.532
10036Gemeente Waterleidingen: kaarten en dwarsprofieleninleidinginventarispdf20
398.KAGemeente Weesperkarspel: kaarteninleidingpdf
30895Gemeente Weesperkarspel; bouw- en woningtoezichtdossiersinleidinginventarispdf314
5209Gemeente-Ontvangerinleidinginventarispdf
30640Gemeenteadvocaatinleidinginventarispdf385
30054Gemeentearchief Amsterdam: geluidsmateriaalinleidingpdf
5499Gemeentelijk Allochtonenoverleginleidinginventarispdf697
312Gemeentelijk Bureau Amsterdam Helpt Arnheminleidinginventarispdf174
5229Gemeentelijk Bureau Inkwartiering (Städtisches Quartieramt)inleidinginventarispdf2.948
5368Gemeentelijk Bureau voor de Bouwnijverheidinleidingpdf
5320Gemeentelijk Bureau voor de Jeugdzorg en van de Amsterdamse Jeugdraadinleidinginventarispdf3.228
5223Gemeentelijk Bureau voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf
391Gemeentelijk Bureau voor Lijkbezorginginleidinginventarispdf390
30179Gemeentelijk Centraal Milieulaboratoriuminleidingpdf
30528Gemeentelijk Centrum voor Elektronische Informatieverwerking (GCEI); Afdeling Personeel en Organisatieinleidinginventarispdf1.511
30275Gemeentelijk Grondbedrijfinleidinginventarispdf857
30960Gemeentelijk Grondbedrijfinleidinginventarispdf792
10080Gemeentelijk Handelsentrepot: bouwtekeningeninleidinginventarispdf
30185Gemeentelijk Havenbedrijfinleidinginventarispdf1.269
30941Gemeentelijk Havenbedrijfinleidinginventarispdf
5467Gemeentelijk Pedologisch Instituutinleidinginventarispdf310
30307Gemeentelijk Pedologisch Instituut: aanvullinginleidinginventarispdf
5175Gemeentelijk Pensioenbureauinleidinginventarispdf115.032
5195Gemeentelijk Scheidsgerechtinleidinginventarispdf
5479Gemeentelijk Theaterbedrijfinleidinginventarispdf1.615
5498Gemeentelijk Vrouwenoverleginleidinginventarispdf3.590
5304Gemeentelijke Accountantsdienstinleidinginventarispdf329
30921Gemeentelijke Accountantsdienstinleidinginventarispdf
5304.AGemeentelijke Accountantsdienst: aanvullinginleidinginventarispdf194
5276Gemeentelijke Archiefdienstinleidinginventarispdf9.629
30548Gemeentelijke Blindencommissie, gevormd door Commissielid Tilanusinleidinginventarispdf
5365Gemeentelijke Bouwcommissie voor de Sportaccommodatiesinleidinginventarispdf760
538.FOGemeentelijke Commissie Heemkennis: glasnegatieveninleidingpdf
5294Gemeentelijke Commissie inzake Bejaardenvraagstukkeninleidinginventarispdf
538Gemeentelijke Commissie voor Heemkennisinleidinginventarispdf126
5370Gemeentelijke Dienst Grondbedrijfinleidinginventarispdf8.152
5370.AGemeentelijke Dienst Grondbedrijf en rechtsvoorganger: aanvullinginleidinginventarispdf544
10079Gemeentelijke Dienst Grondbedrijf: bouwtekeningen onteigeningeninleidingpdf
10008Gemeentelijke Dienst Grondbedrijf: foto'sinleidinginventarispdf
5370.KAGemeentelijke Dienst Grondbedrijf: kaarteninleidingpdf
5470Gemeentelijke Dienst Herhuisvestinginleidinginventarispdf5.291
30929Gemeentelijke Dienst Maatwerk Amsterdam en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf453
30080Gemeentelijke Dienst Volkshuisvestinginleidingpdf
30081Gemeentelijke Dienst Volkshuisvestinginleidinginventarispdf2.212
5293.AGemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: aanvullinginleidingpdf
30416Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: dia'sinleidinginventarispdf
5293.FO_AGemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: foto's A-serieinleidingpdf
5293.FOGemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieveninleidingpdf
5293.FO_BGemeentelijke Dienst Volkshuisvesting: foto's B-serieinleidingpdf
5293.FO_FGemeentelijke Dienst Volkshuisvesting: foto's F-serieinleidingpdf
30003Gemeentelijke Dienst voor Bejaardenverzorginginleidinginventarispdf
5377Gemeentelijke Dienst voor de Gemeentemusea; Amsterdams Historisch Museuminleidinginventarispdf2.111
5367Gemeentelijke Dienst voor de Sportinleidinginventarispdf
30147Gemeentelijke Dienst voor het Bevolkingsregister en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf75
5405Gemeentelijke Emigratie Dienstinleidinginventarispdf
5248Gemeentelijke Gasfabriekeninleidinginventarispdf2.191
30186Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienstinleidinginventarispdf1.716
5267Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en voorloperinleidinginventarispdf1.038
5267.AGemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst: cliëntendossiers Jeugdpsychiatrie (JP)inleidinginventarispdf
30227Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst: cliëntendossiers methadonverstrekkinginleidinginventarispdf
5267.CGemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst: cliëntendossiers Psychogeriatrie (PG)inleidinginventarispdf
5267.DGemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst: cliëntendossiers Sociaal Pedagogisch Bureau (SPB)inleidinginventarispdf
5267.BGemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst: cliëntendossiers Volwassenen en Acute Psychiatrie (VAP)inleidinginventarispdf
5267.AVGemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst: filmsinleidingpdf
30496Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst; Bureau Alleenstaande Ouders: dossier 'bevrijdingskinderen'inleidinginventarispdf134
5247Gemeentelijke Inrichting voor Uniformkledinginleidinginventarispdf97
30474Gemeentelijke Kleuterschool De Lijsterbes; Oudercommissieinleidinginventarispdf45
30924Gemeentelijke Kredietbank Amsterdaminleidinginventarispdf
30485Gemeentelijke Organisatie voor Verpleging en Verzorginginleidinginventarispdf169
1057Gemeentelijke school voor HAVO Zocherstraat en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf3.957
5256Gemeentelijke Sociale Dienst en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf537.705
30904Gemeentelijke Sociale Dienst: cliëntendossiers afgesloten in de periode 1990-2005inleidinginventarispdf
5256.CGemeentelijke Sociale Dienst: cliëntendossiers Algemeen Maatschappelijk Werkinleidinginventarispdf
5256.AGemeentelijke Sociale Dienst: cliëntendossiers Algemene Bijstandswetinleidinginventarispdf
5256.BGemeentelijke Sociale Dienst: cliëntendossiers Beeldende Kunstenaars Regelinginleidinginventarispdf
5256.AVGemeentelijke Sociale Dienst: filmsinleidingpdf
5296Gemeentelijke Telefoondienstinleidinginventarispdf201
5413Gemeentelijke Urinoircommissie en de Commissie Straatmeubilairinleidinginventarispdf234
5339Gemeentelijke Werkgroep voor de Bewegwijzering, Huisnummering en Rayonverdeling in de Bijlmermeerinleidinginventarispdf
5293Gemeentelijke Woningdienstinleidinginventarispdf
30418Gemeentelijke Zuiderzeecommissieinleidinginventarispdf
5225.AGemeentepolitieinleidinginventarispdf23.746
5225Gemeentepolitieinleidinginventarispdf452.752
30357Gemeentepolitie Nieuwer-Amstelinleidinginventarispdf5.184
5079Gemeenteraadinleidinginventarispdf13.561
5079.KAGemeenteraad: kaarteninleidingpdf
5252.BGemeentevervoerbedrijf: tweede aanvullinginleidinginventarispdf32.842
1498Gemeentewaterleiding Amsterdam; Subcommissie van Onderzoek van de Financiëninleidinginventarispdf
5253Gemeentewaterleidingeninleidingpdf
5253.AGemeentewaterleidingen: aanvullinginleidingpdf
5253.BGemeentewaterleidingen: aanvullinginleidinginventarispdf1.033
5253.BTGemeentewaterleidingen: bouwtekeningeninleidingpdf
5253.FOGemeentewaterleidingen: foto'sinleidingpdf
30031Gemeentewaterleidingen; Afdeling Statistiekinleidinginventarispdf109
5268Gemeenteziekenhuizeninleidinginventarispdf58.507
5268.FOGemeenteziekenhuizen: foto's Wilhelmina Gasthuisinleidinginventarispdf352
30Genees-, Heel- en Verloskundige School (Klinische School) en de Commissie van Toezicht hieropinleidinginventarispdf5.179
465.AGeneeskundig Bureau voor Distributieinleidinginventarispdf
30140Geneeskundige en Gezondheidsdienstinleidinginventarispdf4.208
499Genootschap Amstelodamuminleidinginventarispdf3.158
160Genootschap Blaas- en Strijklustinleidinginventarispdf76
9Genootschap Concordia et Libertateinleidinginventarispdf378
13Genootschap Het Doel van dezen Vriendenkring is Eendracht, Deugd en Oefeninginleidinginventarispdf738
30282Genootschap Kunstgezelleninleidinginventarispdf
967Genootschap Nederland-Israëlinleidinginventarispdf
819Genootschap ter Bevordering van de Genees-, Heel- en Natuurkundeinleidinginventarispdf4.153
1251Genootschap voor Joodse Wetenschapinleidinginventarispdf
30799George van Herwaarde / MAIinleidingpdf
30788George Verkuil / MAIinleidingpdf
1448Gerard Abraham van Rijnberkinleidinginventarispdf
30855Gerard Venkerinleidinginventarispdf1
30611Gerda Brianinleidinginventarispdf
743.AGereformeerde Kerk A en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf1.200
1293Gereformeerde Kerk Amsterdam-Noordinleidingpdf
743.BGereformeerde Kerk B en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf657
30631Gereformeerde Kerk Slotervaart-Osdorpinleidinginventarispdf5
743Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Centruminleidinginventarispdf2.621
850Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband te Amsterdam en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf795
743.CGereformeerde Kerken in Nederland; Classis Amsterdam en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf
30433Gereformeerde Padvindersgroep Frankendaelinleidinginventarispdf1.081
1375Gerrit Baas Kzninleidinginventarispdf
623.FOGerrit van der Veen Scholengemeenschap en rechtsvoorganger: foto'sinleidingpdf
623Gerrit van der Veen Scholengemeenschap en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf1.482
708Gerrit van der Veen Scholengemeenschap en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf543
1064Gescher en Kemper N.V.inleidinginventarispdf84
947Geschiedkundig Dispuutgezelschap Clioinleidinginventarispdf62
364Gewapende Burgerwacht, Stadsartillerie, Garde Nationaleinleidinginventarispdf87
5347Gewestelijk Arbeidsbureauinleidingpdf
128Gezelschap De Zucht voor 't Vorst'lijk Huis, voor Kerk en Vaderland, is Hier het Schibboleth, de Staele Liefde-Bandtinleidinginventarispdf24
515Gezelschap Het Casinoinleidinginventarispdf
288Gezelschap Michelangelo Buonarottiinleidinginventarispdf563
579Gezelschap onder de Zinspreuk Tot Nut en Vermaakinleidinginventarispdf
1320Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdaminleidinginventarispdf473
30382Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdaminleidinginventarispdf
1320.AVGezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam: audiovisueel materiaalinleidingpdf
5269Gezondheidscommissieinleidinginventarispdf
30358GG&GD Amstelveeninleidinginventarispdf
366Gilden en het Brouwerscollegeinleidinginventarispdf27.355
30748Gisela Bauknecht / MAIinleidingpdf
10024glasnegatieven fotopersbureausinleidingpdf
406Goud- en Zilversmeden en Juweliers Bonebakker & Zn. N.V. As.inleidinginventarispdf52.555
30803Grachtenboekinleidinginventarispdf
1140Grand Hotel Krasnapolskyinleidingpdf
30679Groen Bijlmermeerinleidingpdf
513Grote IJpolderinleidinginventarispdf3.257
1108Gymnastiekvereniging Door Oefening Sterkinleidinginventarispdf22
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.