A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
nrarchief of collectieinleidinginventarispdfscans
924D. Dooijesinleidinginventarispdf1.105
30243D. van Commenéeinleidinginventarispdf4
906D. Verheusinleidinginventarispdf1.861
30560D.B. Stadiginleidingpdf
10158D.F. Eberhardtinleidingpdf
20010D.F. van Esveld: filmsinleidingpdf
946Da Costainleidinginventarispdf350
10030Dagblad Het Vrije Volk en rechtsvoorganger: foto'sinleidinginventarispdf
165Damescomité voor het Toezicht op de Nuttige Handwerken aan de Openbare Lagere Scholen en van de Subcommissie voor het Toezicht op het Onderwijs in de Vrouwelijke Handwerkeninleidinginventarispdf
206Dansclubs Transvalia, Oranje-Vrijstaat, Voor Alles Liefde, Sympathie, Eendracht en Memento Moriinleidinginventarispdf
30826Dansinstituut Oostervink: foto'sinleidinginventarispdf
173Debatingclub van Ons Huisinleidinginventarispdf
30615Dekenaat Amsterdaminleidingpdf
30916Dekenaat Amsterdaminleidinginventarispdf
1274Dekenale Jeugdraad voor Amsterdaminleidinginventarispdf
30524Derde Openbare Lagere Montessorischoolinleidinginventarispdf1.207
1369Desi von Saher-Halbaninleidingpdf
5447Deutsches Standesamt Amsterdaminleidinginventarispdf904
1184Deventer Collegeinleidingpdf
446Diaconieweeshuis der Hervormde Gemeenteinleidinginventarispdf176.466
1074Diamantbeursinleidingpdf
10144Dick Elffersinleidingpdf
30639Diederick van Kleefinleidinginventarispdf
245Diemer Buitendijkse Polderinleidinginventarispdf
30368Dienst Advies en Beheer; Afdeling Directie en Stafinleidinginventarispdf
30305Dienst Advies en Beheer; Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Westpoortbeheer met rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf330
30030Dienst Algemene Begraafplaatsen en Crematoriainleidinginventarispdf
5345Dienst Bescherming Bevolkinginleidinginventarispdf855
5445Dienst Bevolkingsregister: woningkaarteninleidinginventarispdf304.127
30714Dienst Binnenstadinleidinginventarispdf6.898
5221Dienst Bouw- en Woningtoezichtinleidinginventarispdf257
30168Dienst Bouw- en Woningtoezicht: aanvullinginleidinginventarispdf502
5221.BTDienst Bouw- en Woningtoezicht: bouwtekeningeninleidingpdf
10151Dienst Bouw- en Woningtoezicht: bouwtekeningen gesloopte perceleninleidinginventarispdf3.318
5221.FO_1Dienst Bouw- en Woningtoezicht: foto'sinleidingpdf
10040Dienst Bouw- en Woningtoezicht: kaarteninleidinginventarispdf972
5221.FO_2Dienst Bouw- en Woningtoezicht; Afdeling Reclametoezicht: foto'sinleidingpdf
30533Dienst Bouw- en Woningtoezicht; Stafafdeling Hinderwet- en Milieuzaken en rechtsopvolger: hinderwetvergunningeninleidinginventarispdf2.613
30713Dienst der Gemeentebelastingen en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
5258Dienst der Gemeentelijke Kinderkleding en -voedinginleidinginventarispdf
5282Dienst der Gemeentelijke Was- en Schoonmaak, Bad- en Zweminrichtingeninleidinginventarispdf380
5213Dienst der Publieke Werkeninleidinginventarispdf1.641
30069Dienst der Publieke Werken Amsterdam: kaart van Amsterdam schaal 1:2.500inleidinginventarispdf
30056Dienst der Publieke Werken Amsterdam; Afdeling Landmeten en Kartografieinleidingpdf
5213.ADienst der Publieke Werken: aanvullinginleidingpdf
5213.BTDienst der Publieke Werken: bouwtekeningeninleidingpdf
30510Dienst der Publieke Werken: opmetingstekeningen monumenteninleidinginventarispdf136
5213.FODienst der Publieke Werken; Afdeling Bestratingen: foto'sinleidingpdf
10012Dienst der Publieke Werken; Afdeling Gebouwen: foto'sinleidingpdf
10010Dienst der Publieke Werken; Afdeling Groenvoorzieningen: foto'sinleidingpdf
10011Dienst der Publieke Werken; Afdeling Wegen: foto'sinleidingpdf
5274.FODienst der Stadsreiniging en rechtsopvolger: foto's en dia'sinleidinginventarispdf727
5282.ADienst der Was-, Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingeninleidinginventarispdf446
5194Dienst Gemeentelijke Personeelsvoorzieninginleidinginventarispdf
5302Dienst Gemeentelijke Verenigingsgebouwen en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
5240Dienst Handelsinrichtingeninleidinginventarispdf
30184Dienst Havens en Handelsinrichtingeninleidinginventarispdf20
30869Dienst Historische Musea; Amsterdams Historisch Museuminleidinginventarispdf8.585
30435Dienst Historische Musea; Amsterdams Historisch Museum: overzichten collecties en snapshot websiteinleidingpdf
10193Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer: foto'sinleidingpdf
1323Dienst Luchthaven Schiphol en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf13.466
30028Dienst Marktwezeninleidingpdf
30187Dienst Marktwezen: marktkaarteninleidinginventarispdf54.222
30920Dienst Milieu en Bouwtoezicht en rechtsvoorgangers: bodemdossiersinleidinginventarispdf1.030
30646Dienst O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiekinleidinginventarispdf299
5458Dienst Openbare Werkeninleidinginventarispdf3.773
30113Dienst Openbare Werken en rechtsvoorganger: bestekken, uitnodigingen, dagboeken, heiregisters en buig- en materiaalstateninleidinginventarispdf
10037Dienst Openbare Werken; Afdeling Landmeten en Kartografie: kaarteninleidingpdf
30075Dienst Openbare Werken; Afdeling Riolering en Waterbeheersinginleidinginventarispdf125
30067Dienst Openbare Werken; Bureau Aanbestedingeninleidinginventarispdf
10057Dienst Openbare Werken; Centraal Tekeningen Archiefinleidingpdf
30142Dienst Parkeerbeheerinleidinginventarispdf765
30400Dienst Persoons- en Geo-informatie: straatnaambesluiten en huisnummerbeschikkingeninleidinginventarispdf1.494
30074Dienst Publieke Werken; Afdeling Riolering en Waterverversinginleidinginventarispdf636
30020Dienst Publieke Werken; Bureau Grondmechanicainleidingpdf
5344Dienst Publieke Werken; Sector Stadsontwikkeling en Stadsuitbreidinginleidingpdf
30076Dienst Riolering en Waterhuishouding Amsterdaminleidinginventarispdf4.319
30648Dienst Ruimtelijke Ordeninginleidinginventarispdf7.837
30715Dienst Ruimtelijke Ordeninginleidinginventarispdf5.882
10058Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger: bouwtekeningeninleidingpdf
30537Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger: dia'sinleidinginventarispdf
10009Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger: foto'sinleidingpdf
10114Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger; foto's van bruggeninleidinginventarispdf392
10009.ADienst Ruimtelijke Ordening, voorheen afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst Publieke Werken; fotoarchiefinleidingpdf
5344.AVDienst Ruimtelijke Ordening: audiovisueel materiaalinleidingpdf
30841Dienst Ruimtelijke Ordening: beeldarchief coördinator straatmeubilairinleidinginventarispdf261
10009.BDienst Ruimtelijke Ordening: foto'sinleidingpdf
5344.KADienst Ruimtelijke Ordening: kaarteninleidingpdf
10156Dienst Ruimtelijke Ordening: luchtfoto'sinleidingpdf
30401Dienst Sport, Educatie en Cultuurinleidinginventarispdf403
5274Dienst Stadsreiniginginleidinginventarispdf1.282
5444Dienst Stedelijk Beheerinleidinginventarispdf5.272
30208Dienst Straatmakerijinleidinginventarispdf74
745Dienst van het Marktwezeninleidinginventarispdf5.912
745.AVDienst van het Marktwezen: filmsinleidingpdf
745.FODienst van het Marktwezen: foto'sinleidingpdf
30103Dienst voor Gemeentemusea; Amsterdams Historisch Museum: aanvullinginleidinginventarispdf7.546
5418Dienst voor Musea voor Moderne Kunsten; Afdeling B.K.B.inleidinginventarispdf
5415.AVDienst Waterbeheer en Riolering: audiovisueel materiaalinleidingpdf
10121Dienst Waterbeheer en Riolering: foto'sinleidingpdf
1616Dienst Wonen en Dienst Ruimtelijke Ordening; Documentatiecentrum: foto-albumsinleidingpdf
5205Dienstcommissie Ambtenaren en Werklieden Gemeente Bedrijveninleidinginventarispdf43
5382Dienstencommissie voor de Gasthuizeninleidinginventarispdf
346Directeur der Gijzelinginleidinginventarispdf72
16Directie over de Wegen en Vaarten tussen de Zes Noord-Hollandse Steden; Commissarissen van het Goudse Zandpad en Haarlemmer Zandpadinleidinginventarispdf1.339
6Directie van de Moscovische Handelinleidinginventarispdf656
78Directie van de Oostersche Handel en Reederijeninleidinginventarispdf4.167
30755Dirk Buwalda / MAIinleidingpdf
1292Dispuut I.O.D. Mateschainleidinginventarispdf1.325
931Dispuut-Gezelschap Blide Ruchtigheijt Ende Eenigheijt Raeckt Ons (BREERO)inleidinginventarispdf632
30732Dispuutgezelschap I.D.O.E.N.A.inleidingpdf
1556Dispuutgezelschap N.I.S.I.T.A.inleidingpdf
5257Distributiebureau en de Distributiedienstinleidinginventarispdf2.341
119Districtscommissie in district VII voor de Feestelijke Ontvangst van de Koningin binnen Amsterdam in 1898inleidinginventarispdf
30997Dolf Toussaintinleidinginventarispdf4.032
1183Don Boscoschool voor Rooms-Katholiek Technisch Onderwijsinleidingpdf
565.CDoopsgezinde Gemeenteinleidingpdf
877Doopsgezinde Gemeente de Zoninleidinginventarispdf3.959
565.ADoopsgezinde Gemeenteninleidingpdf
1546Doopsgezinde Historische Kringinleidinginventarispdf645
453Doopsgezinde Jongeren Bondinleidinginventarispdf
305Doopsgezinde Vereniging tot Evangelieverbreiding en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf3.418
1198Doopsgezinde Vredesgroepinleidinginventarispdf2.776
1548Door Vriendschap Samengebrachtinleidinginventarispdf
30970Douwe Douwesinleidinginventarispdf266
1554Douwe Egbertsinleidinginventarispdf
30135Dr. D. van Tolinleidingpdf
1099Dr. G.J. Vos Azninleidinginventarispdf
1440Dr. Gehrelsinstituut, het Landelijk Centrum voor Muziek en Onderwijs en Dr. W. Gehrelsinleidingpdf
1547Dr. Herman Musaphinleidinginventarispdf
1240Dr. I. Samkaldeninleidinginventarispdf555
770Dr. Isabella H. van Eegheninleidinginventarispdf705
742Dr. J.W. IJzermaninleidinginventarispdf1.186
1395Dr. Jan Waterink Stichting voor School- en Beroepskeuzeinleidinginventarispdf
781Dr. Maria Simon Thomasinleidinginventarispdf3
527Dr. P.J. Koetsinleidinginventarispdf7.890
824Dr. Paul Cronheiminleidinginventarispdf
883Dr. S. Hartinleidinginventarispdf19.451
30494Dr. S. Hart: toegang op herkomstplaatsen en beroepen in de poorterboekeninleidinginventarispdf14.090
5465Dr. Sarphatihuisinleidinginventarispdf240
235Dr. W. de Vlugtinleidinginventarispdf391
30493Dr. W. Zuidema: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieveninleidinginventarispdf
930Dr. W.J. van Hobokeninleidingpdf
30503Drentse Vereniging Amsterdaminleidinginventarispdf1
1106Drogisterij Grunoinleidinginventarispdf186
30508Dropfabriek Vencoinleidinginventarispdf894
979Drs. J.M. den Uylinleidinginventarispdf1.026
981drs. R. de Witinleidingpdf
1051Drs. R. Ronteltapinleidinginventarispdf
587Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijveninleidinginventarispdf
535Drukkerij voorheen Faddegon en Co., Cartonnagefabriek Faddegon en Co. en Speelkaartenfabriek Nederlandinleidinginventarispdf2.204
938ds. A. Mulderinleidinginventarispdf
1007Ds. C. Mulderinleidinginventarispdf
351Duinwater Maatschappijinleidinginventarispdf268
30063Duinwater Maatschappij: aanvullinginleidinginventarispdf53
351.KADuinwater Maatschappij: kaarteninleidingpdf
90Duitsche Tooneel N.V.inleidinginventarispdf116
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.