A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
nrarchief of collectieinleidinginventarispdfscans
664V.A. Sijboutsinleidinginventarispdf43
427V.V.D.; Afdeling Amsterdaminleidinginventarispdf446
949Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst (Kweekschool voor de Zeevaart)inleidinginventarispdf18.351
783Vakbelangenbureau van Schilderspatroons te Amsterdaminleidinginventarispdf28
30704Vakschool tot Opleiding van Verkoopsters en Industrienaaistersinleidinginventarispdf10
108Vakschool voor Schoenmakersinleidinginventarispdf180
5275Veemarkt en het Abattoirinleidinginventarispdf917
5275.FOVeemarkt en het Abattoir: foto'sinleidingpdf
30736Veilinghuis De Zoninleidingpdf
1319Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederlandinleidinginventarispdf
1402Verbonden Vrouwenorganisaties voor Bescherming Bevolking en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
428Vereenigd Beheer N.V.inleidinginventarispdf21
30338Vereeniging 'Vrije Werkkring'inleidinginventarispdf
750Vereeniging Amsterdamsche Wijkverpleginginleidinginventarispdf1.595
135Vereeniging Archimedesinleidinginventarispdf
1066Vereeniging Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederlandinleidinginventarispdf30.551
117Vereeniging Diamantclub Concordiainleidinginventarispdf1.948
161Vereeniging Het Amsterdamsche Leesgenootschapinleidinginventarispdf
65Vereeniging Het Metalen Kruis; Afdeling Amsterdam; Eerste Sectieinleidinginventarispdf1.033
30192Vereeniging Huisverzorginginleidinginventarispdf
30606Vereeniging In de Pijpinleidinginventarispdf3
495Vereeniging in het Belang der Weezenverpleginginleidinginventarispdf
84Vereeniging Kindervoedinginleidinginventarispdf5.719
146Vereeniging Nederland en Oranje; Strijders 1813-1815 onder de Zinspreuk Het Zilveren Kruisinleidinginventarispdf2
297Vereeniging ten Behoeve der Arbeidersklasseinleidinginventarispdf1.136
89Vereeniging Tentoonstelling De Vrouwinleidinginventarispdf10.118
890Vereeniging ter Behartiging der Belangen van Jonge Meisjes Union; Afdeling Amsterdam en Amsterdamse Vereniging voor Jongeren Unioninleidinginventarispdf10
45Vereeniging ter Bevordering van Handenarbeid en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf
485Vereeniging tot Bevordering der Belangen van het Rijnsche Zendinggenootschap te Barmeninleidinginventarispdf
30954Vereeniging tot Bevordering van Christelijk School Onderwijs voor de Stad Amsterdaminleidinginventarispdf
152Vereeniging tot Finantieelen Steun aan het Portugeesch-Israëlitische Ziekenhuisinleidinginventarispdf
138Vereeniging tot Instandhouding van het Fonds van Liefdadigheid der Maatschappij V.W.inleidinginventarispdf
760Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds te Amsterdaminleidinginventarispdf
116Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaakinleidinginventarispdf9.143
30888Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosserinleidinginventarispdf
177Vereeniging van Ambtenaren voor Socialen Arbeid en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
1280Vereeniging van Fabrikanten en Importeurs van Verbruiksartikelen en de Fabrikantenovereenkomstinleidinginventarispdf1.155
49Vereeniging van Nederlandsche Gravers en Baggerlieden onder de Zinspreuk Orde en Eendracht te Amsterdaminleidinginventarispdf
30194Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaartinleidinginventarispdf2.914
685Vereeniging van Oud-Leerlingen der Apeldoornsche Rijkskweekschool; Ring Amsterdaminleidinginventarispdf56
18Vereeniging van Wijkmeesters der Stad Amsterdam Nut en Ordeinleidinginventarispdf
393Vereeniging Volkszanginleidinginventarispdf
829Vereeniging voor de Nederlandsche Tentoonstelling voor Huisindustrieinleidinginventarispdf
602Vereeniging voor den Kapokhandelinleidinginventarispdf
26Vereeniging voor Poëzy en Proza Vondel en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf
1191Verenigd Cargadoorskantoorinleidingpdf
30079Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdaminleidinginventarispdf4.071
1120Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf22.039
1120.AVerenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam en rechtsvoorgangers: aanvullinginleidinginventarispdf1
415Verenigde Polders onder de Gemeenten Sloten, Sloterdijk, Osdorp en De Vrije Geerinleidinginventarispdf2.522
1213Vereniging 'De Joodse Invalide'inleidinginventarispdf
1021Vereniging 'Het Concertgebouworchest'inleidingpdf
1317Vereniging Amsterdam Cityinleidinginventarispdf43
1075Vereniging Amsterdams Bouwfondsinleidingpdf
154Vereniging Amsterdamsche Zwemclub 1870inleidinginventarispdf1.293
1462Vereniging Amsterdamse en Kantoor Bridge Bond te Amsterdaminleidinginventarispdf450
30248Vereniging Amsterdamse Haveninleidingpdf
1430Vereniging Amsterdamse Museumkring van Moderne Kunsteninleidinginventarispdf5
960Vereniging Amsterdamse Raad voor Wijkverpleginginleidinginventarispdf
1056Vereniging Beroepsonderwijs Amsterdam en rechtsvoorgangers en Verwante Instellingeninleidinginventarispdf3.679
1056.FOVereniging Beroepsonderwijs Amsterdam en rechtsvoorgangers en Verwante Instellingen: foto'sinleidingpdf
1047Vereniging Beth Saninleidinginventarispdf1.466
759Vereniging Boddaert-Tehuizeninleidinginventarispdf
1481Vereniging Buurtbeheer Frans Halsinleidingpdf
214.BVereniging Centraal Luthers Weeshuisinleidinginventarispdf126
1362Vereniging Comité Benelux Amsterdaminleidingpdf
795Vereniging De Centrale Israëlitische Ziekenverpleginginleidinginventarispdf666
240Vereniging De Nieuwe Gedachte; Afdeling Amsterdaminleidinginventarispdf52
771Vereniging De Vrije Gemeenteinleidinginventarispdf1.172
594Vereniging Electrobondinleidinginventarispdf1.331
30422Vereniging Hebreeuwsinleidingpdf
1068Vereniging Het Joodse Begrafeniswezeninleidinginventarispdf787
30558Vereniging Het Witte Kruis; Afdeling Ransdorpinleidinginventarispdf6
1443Vereniging Hou' en Trouw voor Oud-leerlingen der Openbare Handelsscholen en Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdaminleidinginventarispdf
1040Vereniging Hulp na Onderzoekinleidinginventarispdf
372Vereniging Hulp voor Onbehuisdeninleidinginventarispdf576
30022Vereniging Kamer van Koophandel Nederland-Israëlinleidingpdf
1337Vereniging Kliniek Amsterdamse Tandartsen en rechtsvoorgangerinleidingpdf
401Vereniging Koloniaal Instituut: stukken betreffende de Oude Oosterbegraafplaatsinleidinginventarispdf278
1079Vereniging Muzieklyceuminleidinginventarispdf1.774
30321Vereniging Natuurmonumenten: eigendomsbewijzen terreinen/grondinleidinginventarispdf2.411
827Vereniging Ons Huisinleidinginventarispdf3.765
827.AVVereniging Ons Huis: audiovisueel materiaalinleidingpdf
30979Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterreininleidingpdf
207Vereniging Openbare Speelplaatsen en Amsterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding; Afdeling I Speeltuineninleidinginventarispdf30
181Vereniging Pro Juventuteinleidinginventarispdf1.104
30387Vereniging RAIinleidinginventarispdf1.272
352Vereniging tot Aanleg van een Rij- en Wandelpark Genaamd Vondelparkinleidinginventarispdf4.075
1100Vereniging tot Behoud van de Diemerzeedijkinleidinginventarispdf4
330Vereniging tot Behoud van Kunstschatten in Nederland Rembrandtinleidinginventarispdf3.437
30512Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenteninleidingpdf
999Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenteninleidinginventarispdf33.690
331Vereniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdaminleidinginventarispdf2.923
1434Vereniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Electrotechnische Schoolinleidinginventarispdf3.159
1442Vereniging tot Snelle Afwerking van Karwijzaadcontracteninleidinginventarispdf
935Vereniging tot Steun voor Verwaarloosden en Gevallenen; Afdeling Amsterdaminleidinginventarispdf2.277
30506Vereniging tot Verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen te Amsterdaminleidinginventarispdf94
516Vereniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste Verlosser voor Rooms-Katholiek Lager Onderwijsinleidinginventarispdf4.443
1390Vereniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blindeninleidinginventarispdf1.053
30363vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.inleidinginventarispdf507
899Vereniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkledinginleidinginventarispdf
1026Vereniging van Amsterdamse Rondvaartrederijeninleidinginventarispdf595
894.AVereniging van Christelijke Studenten Amsterdam: aanvullinginleidingpdf
894Vereniging van Christelijke Studenten te Amsterdaminleidinginventarispdf69
30206Vereniging van Doopsgezinde Gemeenten ('De Zwolsche Vereniging')inleidingpdf
30948Vereniging van Havenmeestersinleidinginventarispdf
1165Vereniging van het Burgerziekenhuisinleidinginventarispdf
1551Vereniging van Hoger Beroepsonderwijs en rechtsvoorgangers en gedeponeerde archieveninleidinginventarispdf7.946
992Vereniging van Hoofden van Gemeentelijke Bureaus voor Statistiekinleidinginventarispdf
30519Vereniging van Mediakunstenaars; Projectgroep Ulises Carrióninleidinginventarispdf
30002Vereniging van Oud-Leerlingen der Hogere Technische School Amsterdaminleidinginventarispdf605
1025Vereniging van Schuitenverhuurdersinleidinginventarispdf120
1028Vereniging van Transport-Assuradeuren in Amsterdaminleidingpdf
1170Vereniging Vincentius à Pauloinleidinginventarispdf
293Vereniging Volksweerbaarheidinleidinginventarispdf
1078Vereniging voor Algemene Scheepvaart Belangeninleidingpdf
1297Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs De Ranken en rechtsvoorgangersinleidinginventarispdf210
953Vereniging voor Christelijk Maatschappelijke Arbeid Koning Willemshuis en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf155
937Vereniging voor Doofstommenonderwijs te Amsterdaminleidingpdf
1072Vereniging voor Gereformeerde Scholen in de Gemeente Amsterdaminleidinginventarispdf685
30082Vereniging voor Openbaar Onderwijsinleidinginventarispdf2.481
939Vereniging voor Openbaar Onderwijs en rechtsvoorgangerinleidinginventarispdf832
939.AVVereniging voor Openbaar Onderwijs en rechtsvoorganger: filmsinleidingpdf
15024Vereniging voor Openbaar Onderwijs: boekeninleidingpdf
1131Vereniging voor Vreemdelingenverkeer; Afdeling Amsterdaminleidinginventarispdf
1131.AVVereniging voor Vreemdelingenverkeer; afdeling Amsterdam: audiovisueel materiaalinleidingpdf
1131.FOVereniging voor Vreemdelingenverkeer; afdeling Amsterdam: foto'sinleidingpdf
1372Vereniging voor Woningopzichtenaresseninleidingpdf
30117Vereniging voor Ziekenverpleging (Prinsengrachtziekenhuis)inleidinginventarispdf2.803
30170Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen: reproducties en afbeeldingen van gapersinleidingpdf
1175Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkestinleidingpdf
842Vereniging Vrijzinnig Christelijke Gezondheidskolonie Naar Buiten; Afdeling Dordrechtinleidinginventarispdf
1266Vereniging Willen is Kunneninleidinginventarispdf714
857Verenigingsschool voor Slechthorenden Gevestigd op de Plantage Muidergrachtinleidinginventarispdf
5318Verkeerscommissieinleidinginventarispdf
794Verkooplokaal Frascati, N.V.inleidinginventarispdf83
1417Verschure en Co. Scheepswerf en Machinefabriek N.V. en N.V. Oranjewerfinleidingpdf
703Vertegenwoordigers van Assurantiemaatschappijen Mercier en Matthesinleidinginventarispdf
5463Vertrouwenscommissie inzake de Vervulling van de Ontstane Vacature van Burgemeester na het Vertrek van E. van Thijninleidinginventarispdf
5451Vertrouwenscommissie inzake de Vervulling van de Ontstane Vacature van Burgemeester na het Vertrek van S. Patijninleidinginventarispdf
5449Vertrouwenscommissie inzake de Vervulling van de Vacature van Burgemeester na het Vertrek van I. Samkaldeninleidinginventarispdf
5450Vertrouwenscommissie inzake de Vervulling van de Vacature van Burgemeester na het Vertrek van W. Polakinleidinginventarispdf
30922Vertrouwenscommissie voor de Vervulling van de Vacature voor Burgemeester van Amsterdaminleidinginventarispdf
645Verzekering Maatschappij Indiainleidinginventarispdf
964Vevanos; Afdeling Amsterdaminleidinginventarispdf
1298Vierde Hogere Burgerschool met 3-jarige Cursus en de Gemeentelijke Handelsschool met 4-jarige Cursusinleidinginventarispdf4.100
5288Vierde Openbare Lagere Montessorischoolinleidinginventarispdf1.063
1087Vijfde HBS met Drie-Jarige Cursusinleidinginventarispdf254
1414Vlaming-Schoemakerinleidingpdf
30405Voetbalclub Neerlandiainleidinginventarispdf116
30800Voetbalvereniging Amsterdam Genclerbirligi (AGB)inleidingpdf
1428Voetbalvereniging De Meerinleidinginventarispdf83
1410Voetbalvereniging S.L.T.O.inleidingpdf
30733Vogelwerkgroep Amsterdaminleidingpdf
671Volksdagblad, N.V.inleidinginventarispdf82
1624Volksherstel Amsterdaminleidinginventarispdf
1067Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; Fractie in de Gemeenteraadinleidingpdf
5388Volkstuinvereniging Publieke Werken (Commissie Bedrijfstuinen Publieke Werken)inleidinginventarispdf
1054Volksuniversiteit Amsterdaminleidinginventarispdf568
1054.AVVolksuniversiteit Amsterdam: geluidsdragersinleidingpdf
31078Voorbereidingscommissie Noord/Zuidlijninleidinginventarispdf
30407Voorbereidingscommissie Onderzoek Combinotraminleidinginventarispdf
31030Voordrachtwedstrijden voor Amsterdamse Scholieren: programma's en teksteninleidinginventarispdf
1333Voorlichtingssociëteit Amsterdaminleidingpdf
129Voorlopige Commissie tot Stichting van een Inrichting voor Ooglijdersinleidinginventarispdf
1169Voormalige Melkfabriek in de Jan Steenstraatinleidinginventarispdf
15026Vosinleidingpdf
5466Vossius Gymnasiuminleidinginventarispdf4.809
30909Vrije Evangelische Gemeenteinleidingpdf
30280Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam-Westinleidinginventarispdf
8Vrijwillig Werkinstituut voor de Armen der Hollandsche Hoogduitsche Israëlitische Gemeenteinleidinginventarispdf46
1225Vrijzinnige Hervormden te Amsterdaminleidinginventarispdf4.139
840Vrijzinnige Vereeniging in de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdaminleidinginventarispdf
5025Vroedschap: resoluties met munimenten of bijlageninleidinginventarispdf24.542
30633Vroom & Dreesmanninleidinginventarispdf2.389
30232Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw in Amstelveeninleidinginventarispdf88
30863VVD; Afdeling Westelijke Tuinstedeninleidingpdf
30624VVD; Fractie Stadsdeel Oud-Westinleidingpdf
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.