Archief van het Stadswaterkantoor

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

335

Periode:

1601 - 1841

Pell-registers met aantekening der windkracht en windrichting. Tevens aantekening van geschikte of ongeschikte molenwind

Extracten uit de Waterschouwen, notitiƫn van reparatiƫn aan stads houten-en stenen wallen en bruggen. Diepen en uitmodderen van stadsgrachten en burgwallen. Visitaties en Reparaties aan windwater-molens en binnensluizen enz.

Lijsten van de gemiddelde, de hoogste en de laagste standen en het verval van het Y-water, Stadswater en Amstelwater

Lijsten der standen van het grondwater op verschillende plaatsen binnen de stad

Lijst der waterstanden op het Noordzee-kanaal

Waarnemingen betreffende de winden en van diverse aard

Salaris of Betaalboeken van het Stadswaterkantoor

Peilboekjes, aangevende de dagelijkse waterstanden en windrichtingen, sluiten en openen der waterkeringen enz. Tevens de orders der Directeur

Peilboekjes aangevend de waarnemingen van waterstanden en windrichtingen aangelegd aan het huis Zeeburg

Losse doublures van nr. 154-158

Peilboekjes van het stadswaterkantoor

Peilboekjes van de polder Zeeburg

Staten met vermelding van de hoogste en laagste thermometer- en barometerstanden, windrichting en -kracht

Staten van de waterstanden in het IJ, de stadsgrachten, het Noordzeekanaal, de Amstel, Rijnland en de Zuiderzee met vermelding van de temperatuur Fahrenheit en het zoutgehalte

Staten van de hoogste, laagste en gemiddelde waterstanden in het IJ, het Noordzeekanaal, de Amstel en het stadswater

Staten van de waterstand en de temperatuur van het Noordzeekanaal

Staten van de waterstand en de temperatuur van het IJ en het kanaalwater

Staten van verversing en de bemaling van de polder Zeeburg

Tekeningen van sluizen in Amsterdam. 1898 en z.j.

Stukken betreffende vaartuigen van het Stadswaterkantoor

Stukken betreffende een onderzoek naar de 40-urige werkweek. 1938 en z.j.

Lijsten van gereedschappen

Staten van de kosten van waterverversing

Begrotingen

Opgaven van de afmetingen van diverse sluizen. 1902 en z.j.

Rapporten betreffende de motorvleet

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Met rapporten en tabellen

Circulaires

Register van geplaatste putdeksels

Personeelskaarten

Stukken betreffende straffen aan het personeel