Inventaris Archief van het Amsterdamsch Genootschap ter Bevordering der Koepokinenting voor Minvermogenden, 's-Gravenhaagse Vereniging en Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering der Koepokinenting

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.