Voorbeeld Poorters 1531-1652

Pieter Adriaensz

In 1566 werd Pieter Adriaensz – bij wijze van hoge uitzondering – een deel van het poortergeld kwijtgescholden: hij had zich verdienstelijk gemaakt voor de stad door met een oplossing te komen voor het hinderlijk roken van schoorstenen. Adriaensz was metselaar en afkomstig uit Haarlem.

inschrijving Pieter Adriaensz uit de Stadsrekeningen (1566). (archief 5014, inv.nr. 34)

De tekst van de inschrijving luidt:
Pieter adriaenszoon van haerlem metselaer
die opden xviijen Juny poorter geworden
Is des en heeft niet meer bet(aald) dan
xlvij stuivers die rest hebben den burgurmeesteren hem
geschoncken overmits syn cunst dat hij wist
roeckende schoersteenen te helpen dat zy
niet meer roecken souden Ergo alhier
ontfangen de voorschreven somme van xlvii stuivers
Compt in munte Vlaams 7 st. 10 d(inari)

Poorterboek

De Poorterboeken bevinden zich in het archief van de Burgemeesters.
bladzijde uit het Poorterboek, 1584 (archief 5033, inv.nr. 1) (klik voor vergroting)

bladzijde uit het Poorterboek, 1651 (archief 5033, inv.nr. 2) (klik voor vergroting)

Rapiamus

De Registers van ontvangsten en uitgaven van de stad bevinden zich in het archief van de Thesaurieren Ordinaris.
bladzijde uit het Rapiamus (1578, voor de Alteratie). (archief 5039, inv.nr. 71) (klik voor vergroting)

Stadsrekeningen

De Stadsrekeningen bevinden zich in het archief van de Burgemeesters.
bladzijde uit de Stadsrekeningen (1566). (archief 5014, inv.nr. 34) (klik voor vergroting)

Na 1604 bevatten de Stadsrekeningen niet veel méér informatie dan een rijtje persoonsnamen.

bladzijde uit de Stadsrekeningen (1607). (archief 5014, inv.nr. 74) (klik voor vergroting)
Laatst bijgewerkt op 14 jan 2016
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.