Pensioenkaarten 1894-1915

Deze index is gemaakt door de deelnemers van het indexeringsproject 'Tot uw dienst!' op VeleHanden. De index bevat de pensioenkaarten van gemeenteambtenaren met geboortedata t/m 1915.

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.