Handleiding Pensioenkaarten 1894-1915

Naar welke bronnen verwijst de index?

In de index zijn de volgende inventarisnummers opgenomen van archief 5175: Gemeentelijk Pensioenbureau
1957-2027Toegang op pensioendossiers, met datum ontslag; v.a. 01-01-1894
2028-2065Index van persoonsnamen en trefwoorden op de indicateurstukken

Het Gemeentelijk Pensioenbureau hield voor de gemeente bij wie wanneer in gemeentedienst kwam en wanneer men weer uit dienst trad. Met deze gegevens werd dan bepaald hoeveel pensioenrechten men had opgebouwd. Om alles snel terug te kunnen vinden maakten zij een kaartindex op de dossiers: de pensioenkaarten.

De pensioendossiers en de indicateursstukken zelf zijn niet bewaard gebleven.

Organisatie

Het Gemeentelijk Pensioenbureau is opgericht in 1894 en viel onder de Secretarie. In 1986 werd het bureau opgeheven. Het werd toen samengevoegd met de secretarieafdeling Centrale Afdeling Personeelszaken. Van 1953 tot 1986 deed het Pensioenbureau ook het secretariaat voor de Dienst van de Pensioenen en Wachtgelden, dat geen eigen ambtelijk apparaat had. Gemeentelijke diensten stuurden overzichten van mutaties naar Gemeentelijk Pensioenbureau; na de opheffing rechtstreeks naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenbureau (ABP).

Amsterdamse Gemeenteambtenaren

Op de pensioenkaarten staan de namen en dienstbetrekkingen van alle Amsterdamse ambtenaren uit het einde van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Dat waren er nogal wat en zij waren van heel divers pluimage: werkmannen en opzichters, onderwijzers en hoogleraren, kantoorklerken en chefs, dienders en brigadiers. We vinden niet alleen medewerkers terug van het schrijvende ambtenarenapparaat, de brandweer en de stadsreiniging: ook oppassers van Artis, musici van het Concertgebouworkest, technisch tekenaars, personeel van de badhuizen en arbeiders van de gasfabrieken waren in dienst van de stad.

Welke gegevens zijn te vinden in de index?

In de index zijn de volgende gegevens van de kaartjes overgenomen:
 • voor- en achterna(a)m(en) of voorletters
 • geboortedatum

Welke gegevens zijn te vinden op de pensioenkaarten?

Niet alle informatie die op de kaartjes staat is ook meegenomen in de index. Het is daarom aan te raden altijd de scan goed te bekijken. Het gaat, naast de naam en geboortedatum, om de volgende gegevens:
 • datum van aanstelling
 • tak van Dienst en Rang bij eerste aanstelling
 • tak van Dienst en Rang op 1 Januari 1894
 • eventueel: latere takken van dienst en rang/functie
 • data van ontslag en/of pensioen
 • soms: motivering voor ontslag: (‘op verzoek’, ‘niet wegens wangedrag’, ‘ongeschiktheid’)
 • naam van de echtgenoot (bij gehuwde vrouwen)
 • bedragen van de pensioenuitkeringen
 • verwijzingen naar de pensioendossiers of andere registraties. Deze zijn over het algemeen niet bewaard gebleven.

Ambtenarentaal

de meestgebruikte afkortingen op de pensioenkaarten:

a.b.o. (registratiekenmerk?)
A.O.M. = Amsterdamsche Omnibus Maatschappij
B.G. Huis = BinnenGasthuis
E.O. = Eervol Ontslag
G.G.D. = Gemeentelijke Gezondheids Dienst
Tesselsch. Z.Huis = Tesselschade ziekenhuis
T = Tijdelijke aanstelling
W.S.B.Z. = Was-, Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingen

Hoe zoek ik in de index?

Zoek zowel op voornaam als op achternaam en gebruik wildcards. * staat in deze zoeksystemen voor één of meer onbekende letters en ? staat voor precies één onbekende letter. Bij de opbrengst krijgt u ook varianten voor zover het diakritische tekens betreft van de naam waar u om gevraagd hebt. Datzelfde geldt voor spellingsvarianten zoals bijvoorbeeld ij en y.

Hoe werkt het zoeken op datum?

Als u op het vakje 'datum' links klikt dan opent een tweede zoekvenster waarmee u kunt zoeken op geboortedata. U kunt zoeken op een exacte datum, een jaar of een periode. Vult u een datum in die onmogelijk is, dan wordt de achtergrond van het vakje rood. Weet u alleen ongeveer wanneer iemand geboren is (“Ergens in de jaren ’20…”), dan kunt u bij het jaar ook alleen 192 invullen. U krijgt dan alle jaren van 1920 t/m 1929.

Verder zoeken

De pensioenkaarten werden aangelegd om de bijbehorende dossiers snel terug te kunnen vinden. De eigenlijke dossiers zijn niet of nauwelijks bewaard gebleven.

Wel zijn er naast de hoofdserie nog meerdere andere series met kaarten aangelegd, door het pensioenbureau zelf of bij de afzonderlijke diensten. In een enkel geval kan dit een aanvulling zijn op de gegevens uit deze index. Let op: Deze kaarten zijn niet digitaal beschikbaar en kunnen alleen bij het Stadsarchief worden geraadpleegd.

 • 1718-1769 Op deze serie kaartjes staan niet alle gegevens vermeld die door het pensioenbureau werden bijgehouden, maar werden soms wel promoties en straffen en beloningen bijgehouden. Personeel geboren voor 1900.
 • 1695 Serie losse kaarten, zonder verwijzing.
 • 2269-2311 Personeel geboren tussen 1900 en 1908
per dienst:
 • 1696-1702 Stadsreiniging; allen voor 1900 geboren
 • 1703 t.b.v. Huurcommissie
 • 1704 t.b.v.het Centraal Bureau voor Huisvesting
 • 1705-1717 onder andere: gasfabrieken, waterleidingen, telefoon, tram, electriciteitswerken, stoomponten, kleermakerij en stadsdrukkerij. Allen voor 1900 geboren. Deze stukken zijn afkomstig van het stadhuis, afdeling Gemeentebedrijven.
Zie ook het archief van het Bureau Personeel en rechtsvoorganger (5173) voor ambtenboeken en andere stukken betreffende aanstelling en salariëring.

In de archieven van de afzonderlijke gemeentelijke diensten zijn soms nog stukken te vinden die betrekking hebben op personeel, als stamboeken, werkroosters en reglementen. Zie bijvoorbeeld:

 • Gemeentelijke Gasfabrieken (5248): 306-318 Stamkaarten van werklieden
 • Publieke Werken: (5213) 904a-904c Registers van ambtenaren en tijdelijk geëmployeerden bij de Publieke Werken
 • Gemeente Vervoer Bedrijf: (5252) 4386-4390 o.m. 'Strafregisters' 1875-1907

Verantwoording

De index is gemaakt door de deelnemers aan het project 'Tot uw Dienst!' op het vrijwilligersplatform velehanden.nl in de periode juni-juli 2015.
Laatst bijgewerkt op 14 aug 2017
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.