Handleiding Paspoortaanvragen 1940-1945

Let op: alleen paspoortaanvragen van overleden personen en personen >100 jaar

Uitsluitend reproducties van paspoortaanvragen van overleden personen en van personen die meer dan 100 jaar geleden geboren zijn worden online geleverd. Is levering van de scans geblokkeerd en kunt u met schriftelijk bewijs aantonen dat de aanvrager inmiddels overleden is, dan kan de beperking worden opgeheven. Ongeveer een week later kunnen de scans via de Archiefbank beschikbaar zijn. Paspoortaanvragen van personen waarvan niet is aangetoond dat ze zijn overleden worden in het Stadsarchief ter inzage gegeven op vertoon van schriftelijke toestemming en een kopie van een identiteitsbewijs van betrokkene. U volgt dan de procedure: Inzage niet openbaar archief. Betreffen de documenten uzelf, neem dan een identiteitsbewijs mee bij uw komst naar het Stadsarchief.

Vragen over de bronnen


1. Wat zijn paspoortaanvragen 1940-1945?

Paspoortaanvragen zijn kaartjes met daarop een foto van de aanvrager en een aantal persoonsgegevens van de aanvrager en gegevens over de aanvraag. Bij de eerste keer dat een paspoort werd aangevraagd noteerde men naam, geboorteplaats, geboortedatum, beroep, adres, signalement en eventuele gegevens van echtgenoot en kinderen. Verder staat aangegeven voor welk gebied het paspoort werd afgegeven, de kosten en de datum van afgifte. Betrof het een vervolgaanvraag, dan werd volstaan met minder gegevens en werd geen pasfoto ingenomen. Vervolgaanvragen zijn in de index te herkennen aan het feit dat niet de volledige voornaam is genoteerd, maar alleen de voorletters.

2. Waar komen de paspoortaanvragen vandaan?

Een aanvraag voor een paspoort moest worden ingediend bij de afdeling Bevolkingsregister en Verkiezingen, ressorterend onder de afdeling Algemene Zaken op het Stadhuis. Voor deze aanvragen geldt in principe een wettelijke bewaartermijn van 11 jaar. Daarna wordt de administratie met betrekking tot paspoortaanvragen vernietigd, maar voor archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog geldt geen verplichte vernietiging. Daarom zijn de paspoortaanvragen uit de jaren 1940-45 bewaard. Het gaat om 201 dozen met in totaal ruim 80.000 alfabetisch geordende aanvragen.

3. Wat betekent het als bij 'voor vestiging' staat 5 w.d.?

Met een paspoort met deze aantekening kon je reizen door de '5 werelddelen'. Er kan ook staan Europa, Duitsland of Frankrijk. Er zijn paspoorten afgegeven voor reizen naar Duitsland aan personen die daar tewerkgesteld werden. De meesten in Duitsland, minder mensen in Frankrijk bij de Atlantikwal.

4. Wat betekent het als bij 'bijzonderheden' staat A.B.?

A.B. betekent Arbeidsbureau. Voor een paspoort uitgegeven in opdracht van het Gewestelijk Arbeidsbureau vanwege de verplichte tewerkstelling hoefde de betrokkene niet te betalen.

5. Wat betekent het als bij 'bijzonderheden' staat 'niet voor emigratie'?

(nog geen antwoord gevonden)

Overige vragen

6. Hoe vind ik kaarten van personen waar ik de naam niet precies van weet?

Zoek zowel op voornaam als op achternaam en gebruik wildcards. * staat in deze zoeksystemen voor één of meer onbekende letters en ? staat voor precies één onbekende letter. Bij de opbrengst krijgt u ook varianten voor zover het diakritische tekens betreft van de naam waar u om gevraagd hebt. Datzelfde geldt voor spellingsvarianten zoals bijvoorbeeld ij en y.

7. Hoe werkt het zoeken op datum?

Als u klikt op de + bij het woord datum links opent een tweede zoekvenster waarmee u kunt zoeken op geboortedata. U kunt zoeken op een exacte datum, een jaar of een periode. Vult u een datum in die onmogelijk is, dan wordt de achtergrond van het vakje rood.

8. Waarvoor is het kruisje rechtsboven in het grijze vak?

Als u hierop klikt verdwijnt het zoekvenster. U kunt kiezen voor zoeken op één naam, op één datum, of op één naam + één datum.

9. Wanneer gebruik je 'ongeveer'?

Als u de voornaam of achternaam van een persoon niet precies weet. Vindt u bijvoorbeeld bij een zoekactie op 'Bakker' het vakje 'ongeveer' aan, dan krijgt u ook 'Backer' en 'Bikker'. En bij 'ongeveer-zoeken' op Hartman krijgt u onder andere ook 'Hartmann', 'Haffman', 'Hageman'. Dit kan u helpen spellingsvarianten te vinden die u zelf niet had bedacht.

10. Waarom zijn zoveel scans niet openbaar?

Documenten met gegevens van personen waarvan niet bekend is of ze overleden zijn, zijn in principe niet openbaar. Alleen scans van documenten met gegevens van personen die meer dan 100 jaar geleden zijn geboren staan nu op direct leverbaar. Kunt u aantonen dat de persoon van wie u gegevens wil inzien overleden is, dan wordt de scan vrijgegeven.

11. Kunnen scans van documenten van levende personen worden ingezien?

Dat kan met schriftelijke toestemming van de betreffende persoon, een kopie van een identiteitsbewijs van de betrokkene, en alleen in het Stadsarchief. U volgt dan de procedure: Inzage niet openbaar archief. Betreffen de documenten uzelf, neem dan een identificatiebewijs mee bij uw komst naar het Stadsarchief.

12. Wat is het programma Erfgoed van de Oorlog?

Het programma Erfgoed van de Oorlog is een subsidieprogramma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het kader van deze subsidieregeling heeft het Stadsarchief Amsterdam in 2008 subsidie ontvangen om de bronnen met betrekking tot de Arbeidsinzet in Amsterdam op stuksniveau toegankelijk te maken. Behalve deze index op de Paspoortaanvragen zijn in het kader van deze regeling ook de bronnen uit het archief van het Gewestelijk Arbeidsbureau geïndexeerd. Dat archief omvat de gegevens over de verplichte tewerkstelling in Duitsland en Frankrijk.
Laatst bijgewerkt op 30 jan 2016
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.