Voorbeeld Lidmaten Doopsgezinden 1668-1829

In het lidmatenboek van Bij 't Lam en de Toren vinden we Aagje (Agatha) Deken (1741-1804), die op latere leeftijd furore zou maken als schrijfster. Ze wordt in 1769 aangenomen op grond van een attestatie uit Rijnsburg, waar ze in 1760 door de Collegianten was gedoopt. De Collegianten van Rijnsburg vormden een algemeen-christelijke gemeente met als leden voornamelijk doopsgezinden en remonstranten. Zij kenden een volwassenendoop, al was deze niet verplicht.

pagina uit het lidmatenregister van Bij 't Lam en de Toren met links bovenaan de inschrijving van Aagje Deken (archief 1120, inv.nr. 215)

attestatie (kopie uit het Doopboek van Rijnsburg) waarin wordt verklaard dat Aagje Deken op 23 augustus 1760 de volwassenendoop heeft ondergaan (archief 1120, inv.nr. 324)

Aagje Pieters Deken was niet in een doopsgezinde familie geboren. Na het vroege overlijden van haar ouders werd zij op 10 februari 1746, nog maar 4 jaar en 2 maanden oud, onder de hoede genomen van het Collegianten weeshuis de Oranje Appel. Bij binnenkomst bezat Aagje niet meer dan enkele wollen (borst)rokjes en een rijglijfje. Nauwkeurig werd door het weeshuis bijgehouden wat zij aan mutsjes, kousen, hemden en zakdoeken van het weeshuis ontving en op welke datum.

pagina uit het 'Dogtersboek' van het weeshuis De Oranje Appel met daarin alle kledingstukken die Aagje door de jaren heen ontving (klik voor vergroting) (archief 169, inv.nr. 81)

Aagje zou maar liefst 20 jaar in het weeshuis verblijven, tot haar 25e. Dan wordt in het 'Dogtersboek' met enige weemoed genoteerd is uijt het huijs gegaan met groot genoegen van ? en de vaders. den 4 februarij 1767. Gelukkig verliet ze het huis met iets meer bezittingen dan waarmee ze aan was gekomen, waaronder een kist met 6 gulden en een nieuw boek met de titel de zelfs kennis. In de jaren bij het weeshuis had Aagje de doopsgezinde leer goed leren kennen: Op zondag gingen de kinderen naar de diensten van Bij het Lam en de Toren en ook had het weeshuis nauwe banden met de gemeenschap van de Collegianten in Rijnsburg.

Tijdens haar verblijf in het weeshuis schreef Aagje al (vrome) gedichten. Later in haar leven zou ze samen met haar vriendin Elizabeth 'Betje' Wolff een succesvol schrijversduo vormen binnen de Nederlandse Verlichting. In 1782 verscheen hun nog altijd gelezen brievenroman de Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart.

Laatst bijgewerkt op 14 jan 2016
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.