Voorbeeld Doopregisters voor 1811


Dit is een bladzijde uit het doopregister van de Rooms-Katholieke schuilkerk 't Boompje. U ziet genoteerd als 4e inschrijving op de rechter pagina op 7 juni de doop van Joannes Alexius (afgekort tot Jo'es Alexius), zoon (letter f van filius) van Jacobus Alexius Magito en Maria Roos. Deze jongen is een afstammeling van Alexander Masitoi, een man die zich omstreeks 1675 in Amsterdam vestigde en uit Duinkerken afkomstig was. Van de van oorsprong Franse naam zijn in de loop der jaren vele varianten in de doopregisters terecht gekomen, zoals Magiteau, Macito, Masiton, Magito en zelfs Shaagito en er zijn ook afstammelingen die een achternaam kregen op basis van het patroniem Alexander.
Door te zoeken met wildcards, bijvoorbeeld op 'Ma*it*' of '*agit*', vindt u de varianten.


Dit is een bladzijde uit het doopregister van de Oude Kerk. U ziet genoteerd als 3e inschrijving op pagina 353 de inschrijving van de doop van Scheltes, zoon van Henne Seiks en Elisabet Scheltes.
Dit betreft een gezin dat afkomstig is uit Friesland. De vader kwam uit IJlst en de moeder uit Woudsend. Zowel Sierks als Scheltes zijn patroniemen (voornamen van de vader). Deze ouders gebruikten géén familienaam / achternaam. In de registers waar het trouwen en overlijden van de kinderen terug te vinden zijn (voor het merendeel daterend van na 1811, de invoering van de burgerlijke stand) zien we dat ze allen gebruik maakten van de achternaam Hennes.

Laatst bijgewerkt op 14 jan 2016
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.