Handleiding Bevolkingsregisters: Bijzondere Registers 1864-1935

Naar welke bronnen verwijst de index?

In deze index zijn opgenomen:
  • 1423-1426 'Gestichten'. Registratie van de bewoners van de Gestichten 1864-1875
  • 2534-2539 'Gestichten'. Registratie van de bewoners van de Gestichten 1869-1896
  • 2540-2574 'Gestichten'. Registratie van de bewoners van de Gestichten 1897-1934
  • 2575 'Brandweerregister'. Register betreffende de registratie van de bewoners van de brandweerkazernes tussen 1875 en 1901
  • 2576-2577 'Ketenregister'. Registers betreffende de registratie van onder andere woonwagenbewoners tussen 1874 en 1888
  • 2579 'Logementregister'. Register betreffende de registratie van personen die geen vast adres hebben maar wel als ingezetene worden beschouwd ca 1870-ca 1888
  • 2581–2583 'Schippersregister'. Registers betreffende de registratie van de bewoners van schepen tussen 1874 en 1896
  • 2616-2619 'Hofjes'. Registers betreffende de registratie van de bewoners van de Hofjes tussen de periode 1883 en 1935

Voorblad van één van de Bijzondere Registers, met de namen van de Gestichten.

Gestichten en andere huisvesting

In sommige gevallen werden afzonderlijke registers aangelegd van bewoners, bijvoorbeeld om de heel praktische reden dat het verloop van bewoners groot was. Deze werden later bij de 'gewone' Bevolkingsregisters per buurt gevoegd. De afwijkende registers werden aangeduid als de Registratie van de Gestichten.

Het woord Gestichten had een heel andere connotatie dan nu. Het omvatte niet alleen ziekenhuizen en krankzinnigengestichten, maar ook weeshuizen, armen, bejaardenhuizen en andere kerkelijke of particuliere liefdadigheidsinstellingen. Deze kennen we vaak nog als hofjes in de Jordaan. Maar ook opleidingsinstituten als de Kweekschool voor de Zeevaart, de Kweekschool voor Vroedvrouwen en het Blindeninstituut vielen onder de gestichten. Let op dat het niet alleen gaat om bewoners maar dat ook het inwonend personeel van deze instituten in de bijzondere registers te vinden is.

Daarnaast waren er nog een aantal bijzondere registers, met een bont gezelschap aan al dan niet tijdelijke Amsterdammers: bewoners van (brandweer-)kazernes, schepen, woonwagens, kermisreizigers, maar ook bouwvakkers, spoorarbeiders, polderwerkers en andere werkenden vanuit het hele land. Vaak zijn dit personen die niet in de andere Bevolkingsregisters zijn terug te vinden. Soms is hun spoor vanuit de Bijzondere Registers op te pakken, als is geregistreerd waar ze vandaan kwamen en naar welk adres of gemeente ze na verblijf in Amsterdam vertrokken.

Welk gesticht?

Niet in alle gevallen staat de instelling op de gescande bladzijde van het register vermeld. In die gevallen kunt u bij het zoekresultaat de roze link volgen naar het inventarisnummer, waar u in het register terug kunt bladeren tot u de juiste informatie hebt gevonden.

Volg de link naar het inventarisnummer om terug te bladeren in het register.

Verder zoeken

Bevolkingsregisters 1851-1853 index
Bevolkingsregisters 1853-1863 index
Bevolkingsregisters 1864-1874 inv.nrs 1023-1422 niet geindexeerd
Bevolkingsregisters 1874-1893 index
Overgenomen Delen 1892-1920 index
Gezinskaarten 1893-1939 index
Archiefkaarten van persoonskaarten 1939-1994 index
Persoonskaarten 1939-1994 index

Verder lezen

Voor meer informatie over de Bevolkingsregistratie in deze periode:
  • handleiding bij de index Bevolkingsregisters 1851-1853

Laatst bijgewerkt op 10 mei 2017
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.