Voorbeeld Bevolkingsregisters 1874-1893

Inschrijving van Oscar Carré aan de Binnen Amstel 125 (inventarisnr 375, deel 5, p. 231)

Dit is een bladzijde uit het bevolkingsregister van Binnen Amstel 125. Als eerste ingeschrevene zien we Oscar Carré, bekend van het huidige theater Carré. Als het beroep van Oscar is in kolom 12 vermeld ‘directeur van een paardenspel’. Als tweede ingeschrevene staat zijn vrouw, Amalia Salomonska, vermeld en vervolgens de kinderen, vijf zoons en een dochter. In februari 1879 zijn ze op dit adres komen wonen (kolom 13) en in december 1887 zijn ze weer verhuisd (kolom 15).

Met behulp van dit register is ook te achterhalen dat ze voorheen op de Plantaadje Middenlaan 13 woonden (kolom 14 - deel 375/225) en vanaf 1887 een paar jaar op Weesperzijde nummer 4 (kolom 16 - deel 612/15) verbleven.

Eerder adres van Oscar Carré aan de Plantage Middenlaan (inventarisnr 375, p. 225)

Later adres van Oscar Carré aan de Weesperzijde (inventarisnr 612, p. 15)

Opvallend is dat Oscar op 16 november 1891 met zijn gezin is teruggekeerd naar zijn oude adres. Het hele gezin werd dan opnieuw ingeschreven. Met potlood is (zonder vermelding van een datum) bij Amalia in het register bijgeschreven ‘overleden in het buitenland’.

In de tijd dat de familie Carré op de Binnen Amstel woonde, waren er twee dienstboden in huis. Inwonend personeel werd altijd onderaan de pagina ingeschreven. Jacoba van Maris uit Bennebroek en Elisabeth Leine uit Maarssen bleven allebei maar een paar maanden bij de familie Carré in dienst.

Laatst bijgewerkt op 14 jan 2016
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.