Handleiding Bevolkingsregisters 1853-1863

Naar welke bronnen verwijst de index?

In de index zijn de volgende inventarisnummers opgenomen:

Bevolkingsregistratie in Amsterdam

In de bevolkingsregisters van Amsterdam werden per adres alle bewoners ingeschreven. Eens in de zoveel tijd stapte men over op een nieuw systeem met nieuwe registers, vandaar dat er meerdere series bestaan. Deze registers, de delen 3, maken deel uit van de serie Bevolkingsregisters 1851-1863.

Er zijn al indexen gemaakt op de series Bevolkingsregisters 1851-1853 (de delen 1 uit deze serie) en de Bevolkingsregisters 1874-1893 (gemaakt door de deelnemers aan het VeleHanden-project Amsterdamse Bevolkingsregisters 1874-1893).

Zie voor meer informatie over de Bevolkingsregistratie in Amsterdam de handleiding op de Bevolkingsregisters 1851-1853.

De huisnummering van 1853

Let op: De huisnummers in de adressen van 1853-1863 zijn niet de nummers van nu! In deze periode kwam er een nieuw systeem waarin per buurt (aangeduid met één of twee letters A t/m ZZ) men de huizen opnieuw bij 1 begon te nummeren. Aangezien een lange straat of gracht in meerdere buurten kon liggen konden die adressen dus ook op meerdere plaatsen in de stad voorkomen en moest men altijd de combinatie van straatnaam, huisnummer én buurtcode onthouden. Amsterdammers snapten er niets van en bezoekers van de stad nog minder. In 1875 werden alle huizen gelukkig nog een keer omgenummerd, en vanaf die tijd zijn de huisnummers grotendeels ongewijzigd gebleven.

De stad was verdeeld in buurten, aangeduid met de letters A t/m ZZ. Zie voor meer informatie over de nummering ook de handleiding op de index op de Bevolkingsregisters 1851-1853.

Aan de hand van deze kaarten is per buurt A t/m ZZ de exacte locatie van het huisnummer in 1853-1863 te bepalen. Zie voor kaarten van de andere buurten uit deze periode de Collectie negentiende-eeuwse buurtatlaskaarten.

Bevolkingsregisters 1853-1863

Als iemand verhuisde werd zijn naam doorgestreept in het register en werd aantekening gemaakt van het nieuwe adres. Hierbij werd geen compleet adres genoteerd, maar alleen een vermelding van de buurtletter en het huisnummer. Aan de hand van deze letter moest dan het register worden opgezocht waar de personen ingeschreven moesten staan. Om de paar jaar werd opnieuw een telling gehouden. Als personen niet verhuisd waren in de tussentijd is het dus mogelijk dat ze zowel in de Bevolkingsregisters van 1851-1853 als die van 1853-1863 te vinden zijn. Waren ze wel verhuisd of in deze periode nieuw binnen de stad, dan zijn ze via deze index direct op naam te vinden in plaats van alleen indirect via de verwijzingen uit de andere registers.

Bladzijde uit het Bevolkingsregister 1853-1863 met de bewoners van Sint Pietersteeg 156 (vanaf 1875 nr 1; nu de Sint Pieterspoortsteeg) in Buurt A, afdeling 1, deel 3 (inventarisnr 360)

Welke gegevens zijn te vinden in de index?

 • Adres — Straatnaam, huisnummer, huisnummer toevoeging
 • Buurtcode (A-ZZ)
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Welke gegevens zijn te vinden in de bron?

In de bevolkingsregisters zelf zijn nog méér gegevens te vinden: burgerlijke staat, godsdienst, beroep, datum van inschrijven, datum van uitschrijven, woonplaats (w) of tijdelijk verblijf (v), vorige adres (buurtletter+huisnummer), volgende adres (buurtletter+huisnummer).

Hoe zoek ik in de index?

In de index kan gezocht worden op de volgende mogelijkheden:
 • Naam
 • Datum
 • Locatie
Bij Naam is te zoeken, eventueel in combinatie, op:
 • Achternaam (eventueel met tussenvoegsels)
 • Voorna(a)m(en)
Let op: bij de voornamen komen regelmatig afkortingen voor. Zoeken met wildcards (bijvoorbeeld *Wil* voor Wilhelmina) verdient aanbeveling.

Bij datum is te zoeken op:

 • Geboortedatum (exacte datum of periode)
  De zoekvelden naam en datum kunnen ook in combinatie worden gebruikt.
Gezien de vele onzorgvuldigheden bij de registratie is het raadzaam om niet te veel op exacte geboortedatum te zoeken. Beter is om een periode af te bakenen.

Bij locatie zijn de volgende zoekopties mogelijk:

 • Adres
  In dit veld kan zowel de naam van een straat, de naam van een steeg of gang of beide voorkomen. Zoekt u daarom altijd met wildcards, in dit geval sterretjes: Warmoesstraat*
 • Geboorteplaats
  Het is niet mogelijk om op een combinatie te zoeken van adres en geboorteplaats.
De adresssen en plaatsnamen zijn nog niet gestandaardiseerd en kunnen daarom in diverse spellingsvarianten en afkortingen voorkomen.

Verder zoeken

Bevolkingsregisters 1851-1853 index
Bevolkingsregisters 1864-1874 inv.nrs 1023-1422 niet geindexeerd
Bevolkingsregisters 1874-1893 index
Bevolkingsregisters: Bijzondere Registers 1864-1935 index
Overgenomen Delen 1892-1920 index
Gezinskaarten 1893-1939 index
Archiefkaarten van persoonskaarten 1939-1994 index
Persoonskaarten 1939-1994 index

Verder lezen

Voor meer informatie over de Bevolkingsregistratie in deze periode:
 • handleiding bij de index Bevolkingsregisters 1851-1853

Verantwoording

De index is gemaakt door de deelnemers van het VeleHanden-project Bevolkingsregisters 1853-1863.
Laatst bijgewerkt op 5 okt 2017
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.