Voorbeeld Begraafregisters voor 1811

Wanneer u een scan koopt krijgt u een afbeelding van de gehele pagina uit het register. U moet zelf op de datum de juiste inschrijving zoeken. Hieronder enkele voorbeelden van inschrijvingen van het begraven van een man, een vrouw, een weduwe en kinderen.

1. Inschrijving begrafenissen van Claertije Jacobs en Michiel Marcelis in het begraafregister van de Nieuwe Kerk

'den 4 dito Een vrou Claertije Jacobs kompt van de oude boere vis marckt in de saet taffel 15'
(.......)
'n 632 den 6 dito Een man michiel marcelis kompt van de Singel over den doele kompt int graft van Willem Lodder 8'

Twee inschrijvingen in het begraafregister van de Nieuwe Kerk van de begrafenissen op 3 en op 4 dito 1679 (=november) van een vrouw en van een man. In de linkermarge staat bij de man het grafnummer vermeld, in de rechtermarge staan de begraafkosten in guldens genoteerd.

2. Inschrijving begrafenis van Geertrui van Diemen, echtgenote van Willem Occesz.

'do Geertruij van diemen huijsvrouw van Willem Occesz comt van de Oude Wael f 10:13 - '

Dit is de inschrijving in het begraafregister van de Oude Kerk van de begrafenis van Geertruij van Diemen op 25 augustus 1661. 'Do' staat voor 'dito' en dat betekent dat ze is begraven op de dag die al is vermeld bij een eerdere begraafinschrijving. Het echtpaar woonde op de Oude Waal en voor de begrafenis is 10 gulden en 13 stuivers betaald. U kunt deze inschrijving vinden door te zoeken op Geertuij van Diemen of op Willem Occesz. De inschrijving komt dubbel voor in de opbrengstlijst met in de popup een andere omschrijving, maar het gaat om één inschrijving. Als u de scan heeft gekocht ziet u bij beide inschrijvingen een rode v, ten teken dat de scan aan uw account is toegevoegd.

3. Inschrijving begrafenis van Brechien Cornelis weduwe van Lambert Pietersz Wissel

'do Brechien Cornelis Wed. van Lambert Pietersz Wissel, comt vande Ravens Werf op Wittenbergh f 10:13 –'

De derde inschrijving in het bovenstaande voorbeeld is die van Brechien Cornelis weduwe van Lambert Pietersz Wissel. Het vermelden dat een vrouw weduwe was, werd echter niet consequent gedaan. Het komt regelmatig voor dat een weduwe ingeschreven staat zonder de vermelding van haar mans naam. Brechiens sterfhuis stond aan de Ravens Werf op Wittenburg.

4. Inschrijving begrafenis van Hendrik, kind van Hendrik Meulenbeld

'16 maart Hendrik Hendrik Meulenbeld gedempte Slootje'

Vele arme kinderen werden begraven op een van de drie stedelijke begraafplaatsen respectievelijk het Karthuizer Kerkhof, St. Anthonis Kerkhof en het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof. Zij staan dan vermeld in de Kinderlijkenregisters, veelal op voor- en achternaam. Deze registers zijn echter niet volledig. Voor het Karthuizer Kerkhof betreft het de periode 1753-1811, voor het St. Anthonis Kerkhof 1656-1811 en voor het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof 1657-1811. In de jaren waarvan geen Kinderlijkenregister bestaat, staan de kinderen anoniem ingeschreven, bijvoorbeeld “een kind van Jan Claesz aende gasthuijssluijs”. De inschrijving in het Kinderlijkenregister van dit voorbeeld geeft ons de volgende informatie: naam van het kind, Hendrik, de naam van zijn vader Hendrik Meulenbeld en het sterfadres, het gedempte Slootje.

5. Inschrijving begrafenis van Jan Jurriaan Deppe, die een mondig kind nalaat

'Primo Julij 1771 / MK Jan Jurriaan Deppe op de heeregragt in de treefsteeg / over de bontemantel Mond. kind'

Deze inschrijving betreft de begrafenis van Jan Jurriaan Deppe. De letters MK in de kantlijn betekenen dat hij één 'mondig kind' nalaat. Jan woonde ter hoogte van de Herengracht in de Treefsteeg over de Bontemantel (een huisnaam).

Laatst bijgewerkt op 14 jan 2016
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.