Indexen

Via onderstaand overzicht kunt u onze Indexen raadplegen. Wilt u meer weten, lees dan hoe werken de indexen?

Indexen overzicht
Archiefkaarten 1939-1994ZoekVoorbeeldHandleiding
Averijgrossen 1700-1810ZoekVoorbeeldHandleiding
Begraafregisters 1553-1811ZoekVoorbeeldHandleiding
Begraafplaatsen 1660-2010ZoekVoorbeeldHandleiding
Bevolkingsregisters 1851-1853ZoekVoorbeeldHandleiding
Bevolkingsregisters 1853-1863ZoekVoorbeeldHandleiding
Bevolkingsregisters 1864-1874ZoekVoorbeeldHandleiding
Bevolkingsregisters 1874-1893ZoekVoorbeeldHandleiding
Bevolkingsregisters GeannexeerdZoekVoorbeeldHandleiding
Overgenomen Delen 1892-1920ZoekVoorbeeldHandleiding
Bijzondere Registers 1864-1935ZoekVoorbeeldHandleiding
Tijdelijk Verblijf 1854-1934ZoekVoorbeeldHandleiding
Boedelpapieren 1634-1938ZoekVoorbeeldHandleiding
Trouw- en Begraafboete 1685-1795ZoekVoorbeeldHandleiding
Comportementboeken 1785-1971ZoekVoorbeeldHandleiding
Confessieboeken 1535-1732ZoekVoorbeeldHandleiding
Doopregisters 1564-1811ZoekVoorbeeldHandleiding
Gezinskaarten 1893-1939ZoekVoorbeeldHandleiding
Huiszittenhuizen 1808-1870ZoekVoorbeeldHandleiding
Lidmaten Doopsgezinden 1668-1829ZoekVoorbeeldHandleiding
Marktkaarten 1922-1954ZoekVoorbeeldHandleiding
Militieregisters 1828-1940ZoekVoorbeeldHandleiding
Notariele AktenZoekVoorbeeldHandleiding
Ondertrouwregisters 1565-1811ZoekVoorbeeldHandleiding
Overledenen Gasthuis 1739-1812ZoekVoorbeeldHandleiding
Paspoorten 1940-1945ZoekVoorbeeldHandleiding
Patientenregisters 1818-1899ZoekVoorbeeldHandleiding
Pensioenkaarten 1894-1915ZoekVoorbeeldHandleiding
Persoonskaarten 1939-1994ZoekVoorbeeldHandleiding
Politierapporten 1940-1945ZoekVoorbeeldHandleiding
Poorters 1531-1652ZoekVoorbeeldHandleiding
Signalementenregister 1880-1917ZoekVoorbeeldHandleiding
Tewerkgestelden 1940-1945ZoekVoorbeeldHandleiding
Transportakten 1563-1811ZoekVoorbeeldHandleiding
Vreemdelingenregisters 1849-1922ZoekVoorbeeldHandleiding
Waterloo Gratificaties 1817-1819ZoekVoorbeeldHandleiding
Woningkaarten 1924-1989ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.