Indexen

Via onderstaand overzicht kunt u onze Indexen raadplegen. Wilt u meer weten, lees dan hoe werken de indexen?

Indexen overzicht
ArchiefkaartenZoekVoorbeeldHandleiding
AverijgrossenZoekVoorbeeldHandleiding
Begraafregisters voor 1811ZoekVoorbeeldHandleiding
BegraafplaatsenZoekVoorbeeldHandleiding
Bevolkingsregisters 1851-1853ZoekVoorbeeldHandleiding
Bevolkingsregisters 1853-1863ZoekVoorbeeldHandleiding
Bevolkingsregisters 1874-1893ZoekVoorbeeldHandleiding
Overgenomen Delen 1892-1920ZoekVoorbeeldHandleiding
Bevolkingsreg tijdelijk verblijfZoekVoorbeeldHandleiding
BoedelpapierenZoekVoorbeeldHandleiding
Boetes trouwen en begravenZoekVoorbeeldHandleiding
ComportementboekenZoekVoorbeeldHandleiding
ConfessieboekenZoekVoorbeeldHandleiding
DoopregistersZoekVoorbeeldHandleiding
GezinskaartenZoekVoorbeeldHandleiding
HuiszittenhuizenZoekVoorbeeldHandleiding
Lidmaten doopsgezindenZoekVoorbeeldHandleiding
MarktkaartenZoekVoorbeeldHandleiding
OndertrouwregistersZoekVoorbeeldHandleiding
Overledenen Gasthuis WerkhuisZoekVoorbeeldHandleiding
PaspoortenZoekVoorbeeldHandleiding
PatientenregistersZoekVoorbeeldHandleiding
PensioenkaartenZoekVoorbeeldHandleiding
PersoonskaartenZoekVoorbeeldHandleiding
PolitierapportenZoekVoorbeeldHandleiding
PoortersZoekVoorbeeldHandleiding
SignalementenregisterZoekVoorbeeldHandleiding
TewerkgesteldenZoekVoorbeeldHandleiding
Transportakten voor 1811ZoekVoorbeeldHandleiding
VreemdelingenregistersZoekVoorbeeldHandleiding
Waterloo gratificaties 1815ZoekVoorbeeldHandleiding
WoningkaartenZoekVoorbeeldHandleiding

Hoe werken de indexen? | Probleem melden | Archiefkaarten | Averijgrossen | Begraafregisters voor 1811 | Begraafplaatsen | Bevolkingsregisters 1851-1853 | Bevolkingsregisters 1853-1863 | Bevolkingsregisters 1874-1893 | Overgenomen Delen 1892-1920 | Bevolkingsreg tijdelijk verblijf | Boedelpapieren | Boetes trouwen en begraven | Comportementboeken | Confessieboeken | Doopregisters | Huiszittenhuizen | Lidmaten doopsgezinden | Marktkaarten | Ondertrouwregisters | Overledenen Gasthuis Werkhuis | Paspoorten | Patientenregisters | Pensioenkaarten | Persoonskaarten | Politierapporten | Poorters | Signalementenregister | Tewerkgestelden | Transportakten voor 1811 | Vreemdelingenregisters | Waterloo gratificaties 1815 | Woningkaarten