Studiezalen

Toegang gratis

Iedereen die onderzoek wil doen in de Archieven en Collecties van het Stadsarchief is van harte welkom in het Informatiecentrum en in de Studiezaal. Alle boeken en archiefstukken zijn gratis in te zien, maar er wordt niets uitgeleend. Voordat u toegang krijgt tot de Studiezaal wordt uw bezoek geregistreerd bij de receptie in de hal. Meer informatie over deze registratie vindt u onder Bij binnenkomst, waar u ook de Huisregels kunt downloaden. Zie voor de openingstijden het onderdeel Openingstijden.

Professionele hulp

Als u vragen hebt over de manier waarop u een onderzoek moet starten of uw onderzoek dreigt vast te lopen, kunt u de medewerkers in het Informatiecentrum om raad vragen. Ook helpen zij u graag bij het ontcijferen van moeilijk leesbare stukken, maar zij hebben geen tijd om langere teksten helemaal voor te lezen. Als u uitgebreid archiefonderzoek in oudere archiefbronnen wilt gaan doen, is het daarom raadzaam een cursus Oud Schrift te volgen. Het Stadsarchief organiseert regelmatig deze cursussen. Informatie over cursussen krijgt u via info@stadsarchief.amsterdam.nl.

Onderzoek in zelfbediening

Zowel in het Informatiecentrum als in de Studiezaal kunt u zelfstandig aan het werk. Er is een handbibliotheek beschikbaar. De bibliotheekcatalogus en de archiefinventarissen kunt u digitaal raadplegen en van de archiefinventarissen is ook een versie in print beschikbaar. Diverse archiefbestanden zijn raadpleegbaar in gedigitaliseerde vorm en via microfiches en films. Foto’s, tekeningen en andere documenten uit de beeldcollecties bekijkt u via de Beeldbank.

Originele documenten op aanvraag

Niet gereproduceerde documenten die openbaar zijn kunt u op aanvraag in origineel inzien. Daarvoor geldt een aanvraagprocedure. Hoe dat in zijn werk gaat leest u in het aanvragen van originelen uit de archieven en collecties.

Niet aanvraagbaar archief op afspraak

Documenten uit archieven die nog niet geïnventariseerd zijn kunt u niet aanvragen via de gebruikelijke procedure. Toch kan het soms mogelijk zijn deze documenten op afspraak te raadplegen. Meer informatie vindt u in het aanvragen van niet geïnventariseerd archief.

Documenten die niet openbaar zijn

Sommige onderdelen van archieven en collecties zijn (nog) niet openbaar. Maar er kunnen redenen zijn dat u toch inzage krijgt in deze bestanden. Meer informatie daarover vindt u in het aanvragen van niet-openbaar archief in het Stadsarchief Amsterdam.

Fotokopieën of digitale reproducties

Van de meeste documenten kunt u kopieën of digitale reproducties laten maken. Onder bepaalde voorwaarden is het is ook toegestaan zelf reproducties te maken. Alle leveringen van reproducties zijn gebonden aan de Leveringsvoorwaarden PDF (23,96 Kb). Meer informatie over het verkrijgen van reproducties vindt u in Reproducties kopen.

Kosten van reproductie

Voor het laten maken van reproducties betaalt u leges. De legestarieven worden jaarlijks vastgesteld in de gemeentelijke legesverordening en gepubliceerd in het Gemeenteblad. Een overzicht van de nu geldende tarieven vindt u in Tarieven voor reproductie en publicatie.

Kosten bij publicatie

Wilt u de reproducties gebruiken in publicaties of op een andere wijze openbaar maken dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de auteursrechthebbende in het geval er auteursrechten rusten op het originele document of van de Gemeentearchivaris als dat niet het geval is.

Toestemming van auteursrechthebbenden wordt over het algemeen gegeven na betaling voor auteursrechten. Het tarief voor auteursrechten wordt bepaald door de individuele rechthebbende.

Toestemming van de Gemeentearchivaris is gebonden aan de betaling van Gebruiksvergoeding. Een overzicht van de nu geldende tarieven vindt u in Tarieven voor reproductie en publicatie.

Laatst bijgewerkt op 1 aug 2013
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<