Reproducties kopen

Vanaf 1 januari 2017 is het overgrote deel van de afbeeldingen in de Beeldbank en Archiefbank gratis te bekijken, downloaden en gebruiken.

Onderstaande tekst is uitsluitend van toepassing op de beelden in de archieven en collecties van het Stadsarchief Amsterdam, die als reproductie geleverd kunnen of moeten worden. Voor meer informatie over het bestellen en/of publiceren van beelden in onze Beeldbank afkomstig uit andere collecties kunt u contact met ons opnemen.

Inleiding

Artikel 14 van de Archiefwet van 1995 stelt: “Ieder is bevoegd (...) archiefbescheiden kosteloos te raadplegen en daarvan of daaruit afbeeldingen (...) te maken of op zijn kosten te doen maken”.

Er kunnen echter redenen zijn dat het Stadsarchief geen reproducties kan leveren. Bijvoorbeeld omdat de houder van auteursrecht op afbeeldingen ons dat verbiedt. Ook komt het een enkele maal voor dat de materiële staat van het document zo slecht is dat een reproductie niet gemaakt kan worden zonder schade aan het originele document te veroorzaken.

De levering van reproducties is gebonden aan de Leveringsvoorwaarden PDF (117,98 Kb).

Op deze pagina worden de meest gestelde vragen over het bestellen van reproducties beantwoord. Mocht u vragen hebben waarop u hier geen antwoord vindt, mail dan info@stadsarchief.amsterdam.nl of bel: 020-2511511

Welke reproducties kan ik kopen?

Er zijn verschillende soorten fotokopieën, prints van verfilmde en digitale (repro)bestanden, digitale en fotografische reproducties en kopieën van audiovisuele documenten.

Waar kan ik reproducties kopen?

In het Informatiecentrum staat een kopieerapparaat, voor prints op formaat A4 en A3.
Er zijn ook 2 scanners voor microfiches en -films aanwezig. De scans van deze scanners kunt u direct afdrukken, of laten verzenden naar uw e-mailadres.
Het fotokopieerapparaat en de microfichescanner kunt u zelf bedienen.

Telefonisch worden geen bestellingen aangenomen. U kunt uw maatwerk-bestelling schriftelijk of via de email indienen, waarbij duidelijk vermeld moet worden om welke originelen het gaat en wat voor soort reproductie wordt verlangd. U ontvangt vervolgens een kostenopgaaf.

Wat kosten reproducties?

Jaarlijks worden de tarieven voor de verschillende soorten reproducties vastgesteld in de gemeentelijke legesverordening. U vindt hier een actueel overzicht van de tarieven. De legestarieven zijn gebaseerd op de kostprijs van het product. Daarnaast worden ook administratiekosten en indien van toepassing verzendkosten in rekening gebracht.

Hoe kan ik betalen?

In het Informatiecentrum kunt u bij de Receptie contant of met pin betalen.
Een bestelling kan enkel betaald worden via een bankoverschrijving.

Hoe lang duurt een bestelling?

De afdrukken en scans in het Informatiecentrum zijn direct leverbaar.
De levering van maatwerk-reproducties duurt maximaal 14 dagen.

Kan het ook vlugger?

U kunt een spoedbestelling plaatsen. Die wordt gegarandeerd binnen 5 werkdagen geleverd. Hiervoor wordt een spoedtoeslag in rekening gebracht van 30% van het totaalbedrag, met een vastgesteld minimumtarief.

Wat als er na betaling niet geleverd wordt?

Neem binnen maximaal 30 dagen na betaling of na levering van het product contact met ons op als er iets niet in orde is.

Mag ik ook zelf reproducties maken?

Ja, van geïnventariseerde, openbare documenten die materieel in goede staat verkeren en waar geen rechten van derden op rusten, mag u zelf met een digitale camera of uw telefoon reproducties maken in de Studiezaal. Toestemming voor het reproduceren vraagt u bij de uitgiftebalie. In het Informatiecentrum mag u uw digitale camera of telefoon ook gebruiken om foto's te maken.

Kan ik reproducties bestellen van afbeeldingen met auteursrechten?

Van sommige afbeeldingen waar copyrights of auteursrechten op rusten kunt u alleen reproducties bestellen bij de rechthebbende. In dat geval wordt u doorverwezen naar de rechthebbende en heeft het Stadsarchief geen enkele bemoeienis met de leverantie.

Heeft u een reproductie nodig voor publicatie dan wordt u doorverwezen naar de rechthebbende of levert het Stadsarchief de afdruk nadat u toestemming van de rechthebbende hebt gekregen. Dat hangt af van de afspraken die de rechthebbende heeft gemaakt met het Stadsarchief.

Via de Beeldbank krijgt u bij iedere afbeelding waar rechten op rusten informatie over de wijze waarop en de condities waaronder u kunt bestellen. Deze informatie verschijnt in het pop-upscherm wanneer u de afbeelding wilt downloaden.

Hoe vraag ik toestemming voor reproductie van foto’s met auteursrechten?

U vraagt toestemming voor reproductie van foto’s waar auteursrechten op rusten door het ondertekend inleveren van het onderstaande formulier:
Toestemming Reproductie PDF PDF (172,12 Kb).

Mag ik reproducties publiceren of tentoonstellen?

Voor iedere vorm van openbaarmaking van afbeeldingen of documenten uit de archieven en collecties heeft u toestemming nodig van de auteursrechthebbende indien er auteursrechten rusten op het originele document.

Toestemming van auteursrechthebbenden wordt over het algemeen gegeven na betaling voor auteursrechten. Het tarief voor auteursrechten wordt bepaald door de individuele rechthebbende.

Hoe vraag ik toestemming voor publicatie van een reproductie?

U vraagt toestemming voor openbaarmaking door het ondertekend inleveren van het onderstaande formulier:
Toestemming Publicatie PDF PDF (54,08 Kb).

Hoe gaat het verder als ik een toestemmingsformulier heb ingeleverd?

Het Stadsarchief stuurt uw formulier door naar de rechthebbende. Die laat u horen of hij akkoord gaat met publicatie en welke vergoeding voor het auteursrecht hij u in rekening brengt. Vervolgens geeft hij het Stadsarchief toestemming tot levering van de reproductie. De kostprijs van de levering reproductie moet dan nog worden betaald. De kosten voor het leveren van een reproductie van een foto waar copyright op rust worden bepaald door de individuele rechthebbende.

Hoe gaat het als de auteursrechthebbende onvindbaar is?

Als er bij het Stadsarchief geen contactadres bekend is van auteursrechthebbende dan kunt u de foto bestellen na inzending van het onderstaande formulier:
Toestemming Reproductie PDF PDF (172,12 Kb).

Het Stadsarchief archiveert alle ingeleverde formulieren. Indien de auteursrechthebbende gevonden wordt, dan kan het zijn dat u alsnog een vergoeding aan de rechthebbende zou moeten betalen.

Laatst bijgewerkt op 22 juni 2017
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<