Gids voor het Genealogisch Onderzoek in Amsterdam

Deze gids (2007) is bedoeld voor mensen die beginnen met onderzoek naar hun voorouders in Amsterdam. U vindt er informatie over de bronnen voor genealogisch onderzoek in het Stadsarchief. Dat betreft enerzijds algemene bronnen, zoals het bevolkingsregister en de doop-, trouw-, en begraafboeken van de kerken, die de basis vormen voor ieder stamboomonderzoek. Anderzijds betreft het aanvullende bronnen zoals poorterboeken, lidmatenregisters van kerken en registers van weeshuizen.

Handleiding voor Huizenonderzoek in Amsterdam

Deze handleiding (2007) is bedoeld voor mensen die onderzoek willen gaan doen naar een bepaald pand in Amsterdam. Het verschaft u informatie over de verschillende bronnen die u daarbij zult hanteren. Dat betreft archiefbronnen, zoals transportakten en verpondingskohieren, maar ook materiaal uit de collecties: kaarten, foto’s en bouwtekeningen. Huizenonderzoek is niet eenvoudig en vergt enig doorzettingsvermogen, maar als het u met behulp van deze handleiding niet lukt helpen we u graag op de studiezalen en tijdens de speciale cursus Huizenonderzoek, die we regelmatig organiseren.

Overige handleidingen

Zie voor de handleidingen per individuele index de overzichtspagina.