Statuten van de Vereeniging ter Behartiging der Belangen van Jonge Meisjes Union, 1933
Belangen van meisjes
Brief van Martinus Nieuwenhuijzen aan de Amsterdamse bestuurders van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen over de jaarlijkse maaltijd, 12 juni 1790
Martinus Nieuwenhuijzen
Bezoek van de koninklijke familie aan volkstuinenpark Ons Lustoord, 25 september 1928
Volkstuinen
Afschrift van de lijkrede van Samuel Sarphati, uitgesproken door David Sluis op 25 juni 1866
Sarphati overleden
De Amsterdamse gemeenteraad spreekt zich uit voor vrede in Vietnam, Gemeenteblad, 1973
Amsterdam helpt Hanoi
Register van het Chirurgijnsgilde met daarin de namen van dubieuze heelmeesters, 1729
Kwakzalvers
Helga Gronowski
Rapenburgerstraat 171
Pamflet met instructies voor de behandeling van choleralijders, 1832
Choleralijders
Het Nieuwezijds Huiszittenhuis op een prent in Jan Wagenaars Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen..., 1765
Huiszittenhuis
Het Pesthuis (Hulp voor Onbehuisden), tekening door Jo Spier
Onbehuisden
Het Pesthuis, ets door Reinier Nooms, 1652-1653
Pesthuis
Het Suykerhoff Hofje, tekening door J.G.L. Rieke, 1850-1900
Suykerhoff Hofje
De crèche van Zeeburgerdorp, 1941
Zeeburgerdorp
Ambulance in Amsterdam Zuidoost, foto door Willem Poelstra, 27 april 2005
Ambulancedienst
Bedeelbriefje van Helena Beunings, 1805
Bedeelbriefje
Brief over het broodrantsoen van twee werksters, 6 november 1941
Broodrantsoen
Grootboek van het Burgerweeshuis, ca. 1630
Burgerweeshuis
Almanak voor het chirurgijnsgilde uit 1802
Heelmeesters
Beschrijving van het gedrag van de wezen in het Lutherse Diaconieweeshuis, 1807-1813
Hermanus
Zingende soldaten van het Leger des Heils, tekening door Jan Rot, ca. 1930
Heilssoldaten
Film bij het 25-jarig bestaan van de Vereniging Hulp voor Onbehuisden, 1931. EYE Filmmuseum
Hulp voor onbehuisden
Geneesheer en dichter Jan Pieter Heije, prent naar een tekening van A.J. Ehnle
Jan Pieter Heije
Inschrijving in het register van het Aalmoezeniersweeshuis met bladmuziek, 1788
Johannes Musiek
Kast van het Amsterdamsch Genootschap ter Bevordering der Koepok-inenting, negentiende eeuw
Koepokkastje
Portret van Paulina Sophia Roos, de laatste burgerwees
Laatste burgerwees
Majoor Bosshardt, foto door Martin Alberts, 1992
Majoor Bosshardt
De binnenplaats van het Rasphuis, tekening door P. Toornenburgh, 1799
Rasphuis
De slaapzaal van het Leger des Heils aan de Warmoesstraat, ca. 1900
Slaapzaal
Kaartboek van de landerijen van het Sint Pieters Gasthuis, 1627-1628
Sint Pieters Gasthuis
Affiche van het VKF: Vakantie Kinder Feest
Vakantie voor de stadsjeugd
Gebouw tot Verpleging van Vrouwen-Zieken, ontwerp door A.N. Godefroy, 1870
Vrouwenkliniek
Inschrijfformulier in het Aalmoezeniersweeshuis voor Jacob Kanarie, 1823
Vondelingen
Lijst met openstaande gages en erfenissen van weeskinderen in dienst van de VOC, 1724
Erfenis Weeskinderen
Steundossier van J.W. Ruck, 1897-1944
Dossier Ruck
De eetzaal van het Armenhuis, foto door B.W. Arendsen
Het werkhuis
Het sorteren van tweeduizend collectebusjes in de Bank van Lening, 1932
Collectebusjes
Vergiftenboek van apotheker Warmolts, 1880
Vergiftenboek

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<