Sleperspaard

nr. 010001000754 Ter verbetering van de bereikbaarheid van de Dam besloot het stadsbestuur eind negentiende eeuw om een flink aantal grachten te dempen. Eén daarvan, de Nieuwezijds Voorburgwal, is op deze tekening nog te bewonderen in de oude staat, inclusief sleperspaard en verkoopkraampjes.

Circulatieplan

Centraal op de achttiende-eeuwse tekening van Jan de Beijer staat het toenmalige stadhuis op de Dam. Op de achtergrond rechts is nog net de Oude Kerk te zien. Links staat het hoekhuis van de Stilsteeg, rechts dat van de Gasthuissteeg. In 1874 begon het Amsterdamse gemeentebestuur met een ambitieus circulatieplan ter verbetering van de toegang tot de Dam. De smalle Stilsteeg en de Gasthuissteeg werden een jaar later verbreed en samen omgedoopt tot Paleisstraat.

Bereikbaar

Als onderdeel van hetzelfde plan werden in 1884 de Nieuwezijds Voorburgwal en de Martelaarsgracht gedempt. Ook werd het Spui gedempt en beter aangesloten op de al eerder gedempte Nieuwezijds Achterburgwal, de Spuistraat. Hiermee waren de Jordaan en de nieuwe woonwijken in het westen, de Kinkerbuurt en Dichtersbuurt, nog niet goed bereikbaar vanuit het centrum. Daarom besloot het stadsbestuur ook tot demping van de Rozengracht en de Warmoesgracht, nu de Raadhuisstraat. Deze verbindingsweg kwam in 1896 gereed.

Nieuwezijds Voorburgwal met sleperspaard op de voorgrond, tekening door Jan de Beijer, 1771

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<