Schietschuiten

nr. 010097001152 De hier getekende ‘schietschuiten’ waren bedoeld voor het goederenvervoer naar Utrecht, maar ook personen konden gebruikmaken van de snelle schepen. De aanlegplaats van de Utrechtse schietschuiten lag in de zeventiende en achttiende eeuw op het Singel, achter brouwerij De Zwaan.

Veerdiensten

Vanaf verschillende locaties in de stad vertrokken veerdiensten naar binnen- en buitenlandse bestemmingen. Amsterdam was hiermee het voornaamste knooppunt in een netwerk van beurtschepen. Schietschuiten waren snelle vrachtschepen die dankzij hun geringe diepgang ver landinwaarts konden komen. Het meeste personenvervoer naar Utrecht ging per trekschuit. In deze periode vertrokken driemaal daags trekschuiten vanaf de Utrechtse veer op de Achtergracht.

Straatnamen

De Utrechtse en andere veerdiensten lagen langs belangrijke verkeersaders, zoals het Damrak, het Rokin en het Singel. In oude straatnamen zijn sommige bestemmingen terug te vinden: de Texelse Kade en de Kampersteiger aan de IJ-kant en het Muiderveer en ’s-Gravelandseveer aan de Binnen Amstel.

Marktverkeer

Het marktverkeer gebruikte dezelfde vaarroutes als de veerdiensten. Zo arriveerden op het Damrak behalve de beurtschepen op steden als Haarlem en Groningen ook alle vissersschepen op weg naar de vis- of zuivelmarkt. In het Rokin lagen onder meer de beurtschepen op Arnhem, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Daartegenover de turfschepen voor de Turfmarkt en de schuitjes voor de Boerenvismarkt in de Nes.

De Utrechtse 'schietschuiten', tekening door Andries Schoemaker, 1659


© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<