Zeepziederij

nr. 010097001594v De Amsterdamse zeepziederijen produceerden vanaf de vijftiende eeuw zeep van hoge kwaliteit. Vooral in de eerste helft van de zeventiende eeuw deed de zeepindustrie goede zaken. Aan de Wijdesteeg, bij de Nieuwezijds Voorburgwal, stond zeepziederij De Klock. Het bedrijf staat links op de tekening. Rechts op de achtergrond steekt de Nieuwe Kerk boven de huizen uit.

De Klock

Zeepziederij De Klock bij de Nieuwezijds Voorburgwal was te herkennen aan de afbeelding van een klok op de gebouwen. Vroeger was hier brouwerij Het Delftsche Wapen gevestigd, ook wel De Witte Eenhoorn genoemd. De windas (een hijswerktuig) en de putgalg (om water mee te putten) herinneren daar nog aan.

Amsterdamse zeep

De unieke Amsterdamse groene zeep stond in heel Europa goed bekend. De groene zeep werd gemaakt van hennepolie en raapolie. Het goedgekeurde product kreeg een stempel met het stadswapen.

Brandgevaar

In 1413 had het stadsbestuur bepaald dat zeepziederijen zich vanwege het brandgevaar aan de rand van de stad moesten vestigen. In de zestiende eeuw doken de zeepfabriekjes weer op in het centrum, vooral in de buurt van het Damrak. Het brandgevaar was toen veel kleiner, omdat de meeste bedrijfsgebouwen inmiddels van steen waren.

Zeepziederij De Klock aan de Nieuwezijds Voorburgwal, tekening uit de zeventiende eeuw

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<