Woningkaart

nr. image De woningkaart voor Goudsbloemstraat 14, drie hoog voor, in buurt QQ. Goudsbloemstraat nummer 14 bestaat tegenwoordig niet meer.

Bewoners

Woningkaarten zijn kaarten met gegevens over de bewoners van een woning.
Ze waren van 1921 tot 1989 onderdeel van de bevolkingsadministratie van de Gemeente Amsterdam. Op de voorkant stonden het adres en de gegevens van de hoofdbewoners; inwonenden stonden op de achterkant van de kaart geregistreerd. De woningkaarten waren in ladekasten geordend, alfabetisch op straatnaam en vervolgens op huisnummer.

Registratie

Sinds 1850 registreren gemeenten in Nederland de inwoners. In Amsterdam gebeurde dat eerst in grote registers, per woning, en vanaf 1891 via losse bladen op naam van het gezinshoofd: de gezinskaarten. In 1897 kwam er opnieuw een ingang per woning, in de woningboeken en vanaf 1921 de woningkaarten. De woningkaarten verdwenen toen in 1989 het eerste geautomatiseerde systeem voor bevolkingsregistratie (GBS) werd ingevoerd.

Buurt QQ

Bij de invoering van het bevolkingsregister in 1850 werd Amsterdam ingedeeld in buurten, aangeduid met een letter of dubbele letters. Buurt QQ was de noordpunt van de Jordaan. Dat was lang een verpauperd stukje stad met stinkende grachten en nauwe stegen en gangen.

De Goudsbloemstraat

Het pand aan de Goudsbloemstraat 14 werd op 5 maart 1937 onbewoonbaar verklaard, zo blijkt uit een stempel op de woningkaart. In de Jordaan woonden in die tijd veel mensen dicht op elkaar gepakt in bedompte krotten en kelders, zoals ook uit deze kaart blijkt. De krotten werden vervangen door nette arbeiderswoningen. Nummer 14 bestaat tegenwoordig helemaal niet meer.

De woningkaart voor Goudsbloemstraat 14, drie hoog voor

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<