Waag met paarden

nr. 010001000005 Op de Dam stond tot 1808 een waaggebouw, waar goederen voorafgaand aan de handel gewogen werden. Een betrouwbare waag was voor een handelsstad onontbeerlijk.

Sleperspaarden

Bij de waag staan slepers en hun paarden klaar om vracht te vervoeren. Links sleept een paard ook een koets op een slede. Sleden werden vanouds voor zowel het vervoer van goederen als personen gebruikt. Er waren verkeersregels voor sleden vastgesteld; kennelijk kon het er chaotisch aan toegaan.

Weegschalen

Het waaggebouw op de Dam had achter de openstaande deuren zeven weegschalen hangen. Binnen hing nog een weegschaal voor de zeer kostbare goederen. De bovenverdieping van de waag was ingericht als wachthuis voor soldaten.

Sloop

Het waaggebouw heeft tot 1808 op de Dam gestaan. Het werd gesloopt op last van koning Lodewijk Napoleon die toen in het Paleis op de Dam woonde. Naar verluidt wilde hij vanuit het paleis vrij uitzicht hebben op het Damrak.

Paulus Constantijn La Fargue

Paulus Constantijn La Fargue leefde van 1729 tot 1782. Hij woonde in Den Haag, waar hij samen met drie broers en een zuster een soort tekenbedrijf had, dat gewoonlijk in opdracht werk uitvoerde.

De waag op de Dam, tekening door Paulus Constantijn la Fargue, 1778

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<