Paleis voor de Volksvlijt

nr. 10019A000717 Het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein was een initiatief van de arts en projectontwikkelaar Samuel Sarphati. Het voor Amsterdamse begrippen kolossale gebouw was naar ontwerp van Cornelis Outshoorn opgetrokken uit de destijds moderne materialen gietijzer en glas. Het 64 meter hoge gebouw was geïnspireerd op het Londense Crystal Palace, dat in 1851 was geconstrueerd voor een wereldtentoonstelling. Jacob Olie maakte een van de bekendste foto's van het Paleis voor Volksvlijt.

Amusementsleven

Jarenlang was het Paleis voor Volksvlijt het centrum van het Amsterdamse amusementsleven. Er werden concerten gegeven en toneelstukken opgevoerd. Vooral de opera vierde er hoogtij. Maar er vonden ook bijeenkomsten van allerlei slag plaats: de jaarlijkse hondenexpositie, de autotentoonstellingen en de volksballetten.

Brand

Het Paleis voor Volksvlijt brandde in 1929 op spectaculaire wijze af. Alleen één van de galerijen bleef overeind. In 1967 werd op de open plek door architect M.F. Duintjer het gebouw van De Nederlandsche Bank gebouwd. Bekende en gedreven Amsterdammers, onder wie Wim T. Schippers, ijverden aan het begin van deze eeuw nog voor herbouw van het Paleis op het Frederiksplein.

Samuel Sarphati

Samuel Sarphati (1813-1866) was arts en projectontwikkelaar. Uit compassie voor zijn, vaak arme, patiënten nam hij allerlei initiatieven om de leefbaarheid in de stad en de gezondheid van de bewoners te verbeteren, zoals een broodfabriek voor goed en betaalbaar brood en een vuilnisophaaldienst. Daarnaast wilde hij de stad opstoten in de vaart der volkeren met de bouw van imposante gebouwen zoals het Amstel Hotel en het Paleis voor Volksvlijt.

Jacob Olie

Jacob Olie (1834-1905) is een van de bekendste Nederlandse fotografen van de negentiende eeuw. Olie was leraar aan de eerste Amsterdamse ambachtsschool. Daarnaast was hij een gedreven amateurfotograaf. Jacob Olie is vooral bekend om zijn straatbeelden en stadsgezichten. Tussen 1860 en 1905 maakte hij duizenden foto’s met zijn zelfgebouwde camera’s.

Het Paleis voor Volksvlijt, foto door Jacob Olie, 1892

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<