Open Havenfront

nr. openhavenfront Deze foto dateert van rond 1890, een tijd van enorme bouwwerkzaamheden voor de aanleg van spoorwegen en uitbreiding van de haven. Door de bouw van het Centraal Station in het IJ werd de haven een stukje naar het oosten verplaatst. Op de foto zien we de aanleg van een strekdam voor het havengebied tegenover de Oostelijke Handelskade.

Infrastructuur

In het laatste kwart van de negentiende eeuw stonden er in Amsterdam geweldige infrastructurele werken op het programma. De aanleg van het Noordzeekanaal met de bouw van de zeesluizen in IJmuiden en de Oranjesluizen in het IJ kwamen in de jaren zeventig gereed. In 1889 werd het Centraal Station in gebruik genomen. Daarvoor werden in het IJ drie eilanden aangeplempt en 8687 palen geheid. Het befaamde Open Havenfront van Amsterdam hoorde toen tot de verleden tijd.

Havenactiviteiten

Het graven van het Noordzeekanaal bracht ook de behoefte met zich mee aan een haven die bevaarbaar was voor schepen die het kanaal passeerden. De dienst Publieke Werken werkte een ontwerp uit voor een kade die evenwijdig liep aan de Oosterdokskade. Dat werd de Handelskade, met pakhuizen aan diep water en een spoorlijn die tot aan de schepen liep.

Aanleg van een strekdam in het Open Havenfront, ca. 1890

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<