Lijmmakerij

nr. 010055000004 Het terrein van de lijmmakerij ziet wit. Dat komt waarschijnlijk van de kalk die in de putten bewaard werd. Bij de bereiding van lijm werd oud leer gebruikt, dat eerst ontlooid moest worden met kalk. Aan het eind van het productieproces ontstonden er platen lijm die vermoedelijk gedroogd werden in de schuren en op de rekken. Vanwege de stank en de watervervuiling mochten lijmmakerijen alleen ver buiten de stadswal worden gevestigd.

Het Lange Bleekerspad

Het lange Bleekerspad dankt zijn naam aan de vele wasserijen en blekerijen in de buurt. Het lag buiten de stadswallen, ten westen van de stad, iets ten noorden van de huidige De Clercqstraat.

Aan de horizon

Aan de horizon zien we het silhouet van Amsterdam met links de molen De Kat en de Noorderkerk; rechts van de schuren de Westertoren, de Jan Rodenpoortstoren, de molen De Victor, de Nieuwe Kerk en het stadhuis én de Oudekerkstoren.

In opdracht

Verondersteld wordt dat Allard van Everdingen deze tekening heeft gemaakt in opdracht van de eigenaar van de lijmmakerij. Ook voor andere Amsterdamse ondernemers heeft de kunstenaar tekeningen en schilderijen van hun bedrijf gemaakt. Schuurtjes, loodsen en werven komen geregeld voor in het werk van Van Everdingen.

De lijmmakerij aan het Lange Bleekerspad, tekening door Allard van Everdingen, 1660-1665


© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<