Huis Kostverloren

nr. 010097009655 Het kasteelachtige huis Kostverloren aan de Amstel was een geliefd onderwerp voor kunstenaars. Op deze tekening van Claes Jansz Visscher is tussen de bomen alleen de toren te zien. De naastgelegen boerderij hoorde waarschijnlijk bij het huis.

Brillenburg

Volgens de overlevering is Kostverloren rond 1500 gesticht door de Amsterdamse schout Jan Banninck. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er al tachtig jaar eerder een stenen zaalbouw stond, die later is vergroot en van een toren voorzien. Ook na Banninck werd het huis bewoond door voorname families. Het stond bekend onder de namen Amstelhof, Brillenburg en Ruisenstein. Omdat het gebouw regelmatig verzakte, kreeg het de naam Kostverloren: alle gemaakte kosten waren bij voorbaat verloren. Hoewel het huis een slotgracht had, was het verder nauwelijks verdedigbaar.

Gestolen koe

Kostverloren was een herkenbaar punt langs de Amstel. Behalve schilders als Rembrandt inspireerde het ook letterkundigen. De gauwdief uit Bredero’s Klucht van de koe stalde hier tijdelijk het door hem gestolen rund. Halverwege de zeventiende eeuw werd het vervallen huis door brand verwoest en opnieuw opgebouwd. Begin achttiende eeuw liet de schatrijke Spaanse resident Belmonte het tot een lusthof verbouwen. Na diens overlijden kwam het in handen van de regentenfamilie Sautijn. In 1822 verdween huis Kostverloren onder de slopershamer.

Huis Kostverloren, tekening door Claes Jansz Visscher, 1607

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<