Boldootwagen

nr. 010003004318 Heel lang waren huizen in Amsterdam niet aangesloten op een centraal rioleringsstelsel. ’s Avonds reed er een speciale kar door de straten om uitwerpselen op te halen. De Amsterdammers kwamen dan met hun emmers naar buiten om die in de ‘Boldootwagen’ te legen. Boldoot was een bekende Amsterdamse fabriek die eau de cologne en zeep maakte.

Mest

Aanvankelijk werd de poep uit de Boldootwagen verwerkt tot compost, die boeren in de omgeving gebruikten om hun land mee te bemesten, maar rond 1900 ging goedkope kunstmest de stadscompost vervangen.

Afval lozen in de gracht

De grachtenpanden van de rijken hadden gemetselde beerputten, en riolen loosden het afval in de grachten. Bij andere huizen was er wel een beerput, maar geen goede afvoer. De armste Amsterdammers hadden niet eens een beerput. Zij gebruikten een emmer of tonnetje als toilet. Vaak stortten ze de inhoud daarvan gewoon in de gracht of in de goten, die vroeger bestonden uit diepe sleuven met planken of ijzeren deksels erop.

Riolering

In 1870 begon Amsterdam met de aanleg van een rioleringsstelsel. De nieuwe wijken die rondom de oude stad verrezen, kregen meteen riolering. Pas vanaf 1934 werden ook de armere wijken van de binnenstad, zoals de Jordaan, op de riolering aangesloten. Dat jaar reed de Boldootwagen voor het laatst.

De Boldootwagen in de Slijkstraat

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<