Bergenvaarderskamer

nr. 010097000003 De Bergenvaarderskamer aan de Amstel was oorspronkelijk het gildehuis van de ‘vaarders op Bergen’, de schippers en kooplieden op Bergen in Noorwegen. In de zestiende eeuw lieten de Bergenvaarders naast een boerderij aan de Amsteldijk de stenen Bergenvaarderskamer bouwen. Claes Jansz Visscher maakte er in 1608 een tekening van.

Herberg

Vooral ‘s zomers zal het op de Bergenvaarderskamer prettig toeven zijn geweest. Niet toevallig was er al in begin van de zeventiende eeuw op deze plek ook een herberg gevestigd. Op het terrein achter de herberg werden ook toneel– en operavoorstellingen gegeven. De Bergenvaarders hielden hun bijeenkomsten van lieverlee weer in de stad.

Raadhuis

Omstreeks 1890 werd de Bergenvaarderskamer afgebroken. Op de vrijgekomen plek werd het raadhuis van Nieuwer-Amstel gebouwd. Na de uitbreiding van het Amsterdamse grondgebied in 1896 vertrokken burgemeester en wethouders. Vanaf 1914 herbergde het gebouw het Gemeentearchief; dat verhuisde in 2007 naar De Bazel en werd het Stadsarchief Amsterdam.

Gilden

De gilden waren de verenigingen die de uitoefening van een vak reguleerden. Gilden behartigden de belangen van de ambachtslieden, verzorgden hun opleiding en waakten over de geleverde kwaliteit. Voor de uitoefening van veel beroepen was het lidmaatschap van een gilde verplicht.

Claes Jansz Visscher

Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) woonde zijn hele leven in Amsterdam. Zijn eerste prenten dateren uit de jaren 1605-1608. In 1611 vestigde hij zich als uitgever en drukker in de Kalverstraat. Visscher was een van de eerste kunstenaars die het lanschap van de eigen streek als zelfstandig onderwerp tekende en in prent bracht. Dankzij zijn werk kunnen we ons nu nog een beeld vormen van bepaalde plekken in Amsterdam en omgeving in de vroege zeventiende eeuw.

Amsteldijk bij de Bergenvaarderskamer, tekening door Claes Jansz Visscher, 1608

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<