Zeedijk

nr. image Deze pastel uit 1892-1893 met dansende vrouwen in een café op de Zeedijk door Isaac Israels geeft een goed beeld van het Amsterdamse nachtleven aan het eind van de negentiende eeuw. Ook toont het de nauwe samenwerking tussen Israels en zijn generatiegenoten George Breitner en Frans Erens in deze jaren.

Driemanschap

In 1887 kwam Isaac Israels vanuit Den Haag terug naar Amsterdam, de stad waar hij tweeëntwintig jaar eerder geboren was. Daar raakte hij onder meer bevriend met de dichter en schrijver Frans Erens, en met George Breitner, zijn kortstondige jaargenoot aan de Rijksacademie. Het driemanschap behoorde een tijd lang tot de Amsterdamse bohème. Geregeld waren zij te vinden in het uitgaansleven van volksbuurten als de Zeedijk, de Nieuwmarkt en de Pijp.

Schetsen

Een deel van de krijtschetsen die Breitner en Israels toen maakten, is in het bezit van het Stadsarchief. Enkele daarvan tonen een danshuis op de Zeedijk. De nieuw verworden pastel van Israels geeft een mooi beeld van de gehele ruimte met alle mensen erin. Het gegeven dat deze voorstelling en aanverwante scènes zich op de Zeedijk afspelen berust overigens op berichten van Frans Erens; het exacte adres is niet bekend.

Gelijkenis

Bijzonder is de sterke overeenkomst tussen de dansende vrouwen op Israels’ pastel en die op de monumentale krijtschets van Breitner. Onmiskenbaar hebben beide kunstenaars op die ene avond naast elkaar zitten werken. Alleen zo valt de grote gelijkenis tussen beide voorstellingen te verklaren.

Dansende vrouwen in een danshuis op de Zeedijk, tekening door Isaac Israels, ca. 1892-1893

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<