Uitmarkt

nr. image Sinds 1977 markeert de Uitmarkt ieder jaar, in het laatste weekend van augustus, het begin van het nieuwe culturele seizoen in Amsterdam. Theaters en toneelgezelschappen, orkesten en ensembles, artiesten en impresariaten en andere culturele instellingen presenteren er hun nieuwe programma, in stands en op de vele podia. Verder is er een grote boekenmarkt. In drie dagen komen er een half miljoen mensen op de Uitmarkt af.

Museumplein

De Uitmarkt is in de loop van de jaren op verschillende plekken in Amsterdam gehouden. Van 2001 tot 2005 was de Uitmarkt op het Museumplein, en in 2010 en 2011 weer. Het Museumplein wordt vaak gebruikt voor evenementen en manifestaties. In 1883 werd op het toen nog braakliggende terrein de Wereldtentoonstelling gehouden. Daarna werd het grote plein aangelegd. Het werd genoemd naar het Rijksmuseum, dat in 1885 openging. In 1999 veranderde het Museumplein van een bestraat plein in een groot grasveld met een vijver.

Fotografen van het Stadsarchief

De foto is genomen door Martin Alberts, een van de fotografen van het Stadsarchief Amsterdam. Het Stadsarchief had tussen 1946 en 2015 fotografen in dienst, die in de stad foto’s maakten voor de collectie. De fotografen legden bijvoorbeeld veranderingen in de stad vast, en fotografeerden Amsterdamse gebeurtenissen en bekende Amsterdammers.

De Uitmarkt, foto door Martin Alberts, 28 augustus 2005

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<