Rembrandtfeest

nr. 010097010380 Tekening van de Parkzaal in Het Park, aan de Plantage Parklaan, tijdens het Rembrandtfeest op 27 mei 1852. De schilderijen aan de wanden vormen een eerbetoon aan Rembrandt.

Onthulling

Op 27 mei 1852 onthulde koning Willem III het gietijzeren beeld van Rembrandt op de Botermarkt, het latere Rembrandtplein.’s Avonds was er een bal in de Parkzaal, die feestelijk versierd was en voorzien van bijzondere gasverlichting. Aan de muren hingen schilderijen met allegorische voorstellingen en taferelen uit het leven van Rembrandt. Die hadden 33 kunstenaars gemaakt als eerbetoon aan hun grote voorganger. Er zong een koor en aan het eind van de avond was er vuurwerk aan de Amstel. Ook de dagen daarna waren er nog allerlei festiviteiten georganiseerd, waaraan alle Amsterdammers mochten meedoen.

Parkzaal

Het Park, aan de Plantage Parklaan, was een grote tuin waar deftige Amsterdammers ontspanning konden vinden. Ze moesten daarvoor wel lid van Het Park zijn. In de tuin was een grote concertzaal, de Parkzaal, met een wintertuin. Aan de zaal was een orkest verbonden, dat ’s winters binnen speelde en ’s zomers in de tuin. De concerten van het Parkorkest waren vermaard. Maar de zaal zelf was niet helemaal ideaal voor concerten. Er was geen garderobe, en de keuken en de toiletten grensden direct aan de zaal, wat regelmatig voor storende geluiden zorgde. De Parkzaal werd omstreeks 1880 afgebroken. Het Wertheimpark is nog een overblijfsel van Het Park.

Nationale held

Halverwege de negentiende eeuw stond Rembrandt plots in het middelpunt van de belangstelling. In die tijd eerden allerlei landen hun nationale helden met een standbeeld. Zo kreeg Rubens in 1840 een beeld in Antwerpen. Nederlandse kunstenaars gingen op zoek naar een echte Nederlandse held. Rembrandt stond in het buitenland bekend als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Nederlandse schilderkunst. Daarom viel de keuze op hem. In 1841 verenigde een aantal kunstenaars zich in een comité met als doel een standbeeld voor Rembrandt op te richten. De uit België afkomstige Louis Royer maakte het beeld.

Rembrandtfeest in de Parkzaal, tekening door Pierre Tetar van Elven, 1852

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<