Oosterpark

nr. image Op een zonnig dag in mei 1962 maakte Frits Weeda deze panoramafoto van het speelveld van het Oosterpark. Op de achtergrond is het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te zien.

Oosterpark

Het Oosterpark was in 1891 het eerste grote park dat door de gemeente Amsterdam werd aangelegd. Het park moest het leven in de nieuwe buurt aan de oostkant van de snel uitdijende stad wat aangenamer maken. Een deel van het park kwam op de plek waar sinds 1866 de Oosterbegraafplaats lag. De begraafplaats werd verplaatst naar de Watergraafsmeer: de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Het Oosterpark werd ongeveer twaalf hectare groot.

Landschapsstijl

Het ontwerp voor het Oosterpark kwam van tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer. Die had in 1890 een ontwerpprijsvraag voor het park gewonnen. Springer ontwierp een park in Engelse landschapsstijl, waarbij hij zich liet inspireren door de natuur. Het Oosterpark kreeg daarom glooiende velden en golvende paden. Bosjes onttrekken delen van het park aan het oog van de wandelaar, zodat het steeds blijft verrassen. De slingerende vijver doet aan een rivier denken. Er is zelfs een eilandje.

Frits Weeda

Frits Weeda (1937) maakte in de jaren 1958-1965 foto’s van Amsterdam. Weeda richtte zijn camera op verkrottende oude wijken en vervuiling, maar ook op spelende kinderen en marktkooplui. Zijn foto’s verschenen als achtergrond bij het nieuws in verschillende dagbladen.

Het speelveld van het Oosterpark, panoramafoto door Frits Weeda, mei 1962


© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<