Negro Palace

nr. 005225000124_001 Dit is een brochure van een 'nieuwe attractie in Amsterdam': het Negro Palace. Deze 'American Bar' opende in 1936 aan het Thorbeckeplein 16. De bar, waar veel zwarte mannen werkten, kreeg al snel een twijfelachtige reputatie. De mannen zouden ontucht plegen met blanke meisjes, van wie sommigen nog minderjarig waren. De politie hield het café in de gaten.

Zwarte mannen en blanke meisjes

Aan een kort politierapport van 5 november 1936 over de opening van het Negro Palace voegde de hoofdcommissaris een kanttekening toe: 'Nauwlettend, vooral in den beginne, controleeren; deze nikkers zoeken relatie met blanke vrouwen.' Volgens een politierapport van april 1937 vormden de 'zwarte kerels' in dergelijke gelegenheden een maatschappelijk gevaar: zij waren erop uit 'geslachtelijken omgang met blanke meisjes te hebben'.

Negercabaret

In het archief van de Gemeentepolitie bevindt zich een heel dossier met de titel ‘Negercabarets’. Er waren verschillende gelegenheden in Amsterdam waar zwarte, meestal Surinaamse, mannen werkten, als artiest of in de bediening. Zo waren er de Negro Kit Cat Club en wat later de Cotton Club en Dancing Casablanca. Veel blanke meisjes voelden zich aangetrokken tot de zwarte mannen en hun muziek, de jazz.

Zwarten ontslagen

Het politierapport van 1937 pleit voor het ontslag van de zwarte 'meisjesjagers'. In de Negro Kit Cat Club werkten al geen Surinamers meer. De eigenaar van het Negro Palace had een waarschuwing gekregen dat 'zoodra gegronde klachten over de negers inkwamen, een voorstel zou worden gedaan tot intrekking van de hem verleende gunstvergunningen; ik heb daarbij doen doorschemeren, dat hij ’t beste deed, om de negers, zij het op langeren termijn, te ontslaan.'

Brochure van het Negro Palace, 1936

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<