Naar Parijs

nr. image Hendrik Thomas de Booy (Tom) en zijn vrouw Ottolina (Ot) maakten van 3 tot 14 juli 1933 een reisje naar Parijs. Tom hield er een dagboek bij, dat hij voorzag van tekeningen en ingeplakte foto’s en documentatie van allerlei soort.

Samen op reis

‘Eindelijk, na bijna 10 jaar weer eens samen op reis, zonder kinderen, zonder zorgen. En dan Parijs!’ In een luxe Pullman wagon waren Tom en Ot de Booy in zeven uur tijd naar de Franse hoofdstad gereisd. Het was er soms te warm en vermoeiend, en in het hotel was nogal wat geluidsoverlast, maar over het algemeen genoten ze erg van hun tripje.

Deze bladzijde

Op vrijdag 7 juli bezochten Tom en Ot de Booy de Parijse boulevards: ‘cassis gedronken en het publiek bekeken en Ot past jurken!’ ’s Avonds aten ze in Mont-Martre. De volgende ochtend bekeken ze de Dôme des Invalides, met het praalgraf van Napoleon. Ot wachtte daarna buiten terwijl Tom nog het Musée de l’Armée, het legermuseum, bezocht. Bij zijn beschrijving plakte Tom de Booy een foto van Ot op een Parijs’ bankje, een kaartje en een tekeningetje van de Dôme des Invalides.

Reddingsboot

Tom de Booy was secretaris, en later directeur, van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij. In Parijs had hij ook wat zakelijke afspraken. Hij plakte een foto van een tweemotorige reddingsboot van de Franse reddingsmaatschappij in zijn dagboek.

Familiearchief

Het dagboek van de Parijse reis van Hendrik Thomas de Booy en zijn vrouw Ottolina Gooszen wordt bewaard in het archief van de familie De Booy. De familie behoorde in de negentiende en de twintigste eeuw tot de Amsterdamse elite. In het archief zijn veel dagboeken, brieven, foto’s en andere documenten te vinden die een mooi beeld geven van het leven van de De Booys en van hun tijd.

Reisdagboek van Hendrik Thomas de Booy, 1933

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<