Mille Colonnes

nr. image Café Mille Colonnes was een bekend etablissement, opgericht door Gerard Heineken. In de kleine prent ‘In ’t café’ legde Jacobus van Looy rond 1900 iets vast van het bruisende literaire en politieke leven in de hoofdstad.

Jacobus van Looy

Jacobus van Looy (1855-1930) werd als weesjongen opgeleid tot huis- en rijtuigschilder, maar mocht vanwege zijn talent ook tekenlessen volgen. Hij studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam en was bevriend met onder anderen Willem Witsen en andere Tachtigers als Van Eeden, Kloos en Verwey. In 1884 kreeg hij de prestigieuze Prix de Rome.

Schrijver

Ook was hij als schrijver en literator actief. Van Looy maakte deel uit van de redactie van het letterkundig tijdschrift De Nieuwe Gids van de beweging der Tachtigers. Zijn schrijfstijl wordt wel omschreven als 'schilderen met woorden'. Van Looy hanteerde een zeer eigen taalgebruik waarin onder andere sferen en kleuren een rol spelen.

Biernomaden

De Tachtigers streefden een literaire en maatschappelijke vernieuwing na. Deze nieuwe ideeën werden vurig bediscussieerd onder het genot van bier en in de nevel van tabaksrook in diverse Amsterdamse kroegen, die politici als Van der Goes, Willem Treub en literatoren en kunstenaars als Van Eeden, Van Deyssel, Jan Veth en George Hendrik Breitner veelvuldig bezochten. Dit gemêleerde gezelschap van radicalen en kunstenaars vormde de rebellerende bohémien scene van de ‘biernomaden’, die zo genoemd werden omdat ze van kroeg naar kroeg trokken op zoek naar het beste gerstenat.

Mast

Eén van die cafés was het aan het Rembrandtplein gesitueerde Mast, dat ook bekend stond als Mille Colonnes, want duizendvoudig werden de enkele zuilen in de met spiegels beklede muren weerkaatst. In café Mast werden niet alleen de eerste plannen gesmeed voor de oprichting van het blad ‘Ennegee’ maar ook voor De Kroniek van de radicaal-liberaal en latere sociaaldemocraat P.L. Tak. Ook diverse voorlieden van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) waren hier steevast te vinden.

In het café, ets door Jacobus van Looy, ca. 1900

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<