Herensocieteit

nr. 010097015094 Het bestuur van herensociëteit De Hereeniging liet zich in de jaren tachtig van de negentiende eeuw portretteren door Nicolaas van der Waay. De heren zitten op het terras van de tuin van hun sociëteit aan de Vondelstraat. In de verte zijn de torens van het Rijksmuseum te zien. De tweede man van rechts is waarschijnlijk de schilder zelf. Verder zijn, van links naar rechts, te zien: H. Bron, H.W. Kehrer, mr. H. Pouw en, helemaal rechts, H.B.E. Warnaars.

Vriendschap kweekt genoegen

Sociëteit De Hereeniging werd in 1864 opgericht. In dat jaar kocht een aantal Amsterdamse heren een stuk grond naast het Vondelpark in aanbouw, om daar een particulier park aan te leggen als tuin van de sociëteit. De zinspreuk van De Hereeniging werd ‘Vriendschap kweekt genoegen’. De heren hielden zich vooral met muziek bezig. Er vonden regelmatig concerten plaats. Verder waren de zomerfeesten in de tuin beroemd. Er was bijvoorbeeld elk jaar een kersenpartij voor de kinderen van de leden.

Vondelpark

De tuin van De Hereeniging grensde aan het gloednieuwe Vondelpark, dat ook in 1864 was aangelegd, door een groepje Amsterdamse zakenlieden onder leiding van C.P. van Eeghen. Dit ‘rij- en wandelpark’ was ontworpen door de bekende tuinarchitecten J.D. en L.P. Zocher. Met de plaatsing van een beeld van dichter Joost van den Vondel in 1867 kreeg het park de naam Vondelpark. Een paar jaar later werd het nog bescheiden park uitgebreid tot de huidige omvang.

Opheffing

Sociëteit De Hereeniging was geen lang leven beschoren. Na 25 jaar besloot de ledenvergadering de sociëteit te ontbinden en in 1890 werden de terreinen verkocht. Niet lang daarna kwam op de plek van de sociëteit de Roemer Visscherstraat te lopen.

Nicolaas van der Waay

Nicolaas van der Waay (1855-1936) werkte als schilder, tekenaar en etser. Tussen 1891 en 1927 was hij hoogleraar aan de Rijksakademie van beeldende kunsten. Van der Waay bleef een klassieke, academische stijl hanteren in een periode dat de moderne kunst snel terrein won. Hij beschilderde de Gouden Koets met allegorische voorstellingen en tekende het portret van de jonge koningin Wilhelmina voor postzegels en munten.

Herensociëteit De Hereeniging, aquarel door Nicolaas van der Waay, 1880-1890

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<