Artiesten in Felix

nr. 010054000003_002 Dit is een album met portretten en beschrijvingen van musici die tussen 1846 en 1873 optraden in de concertzaal van de Maatschappij Felix Meritis aan de Keizersgracht. Het album werd samengesteld door Willem Vos, die vanaf 1844 bestuurder was van de muziekafdeling van Felix Meritis. Het bevat 83 foto’s. Er zijn ook nog twaalf losse foto’s bij bewaard.

Felix Meritis

De Maatschappij Felix Meritis, wat ‘gelukkig door verdiensten’ betekent, was in 1777 opgericht door de horlogemaker Willem Writs en 39 geestverwanten. Zij streefden naar een vrije beoefening van kunsten en wetenschappen. De onderwerpen die hun interesse hadden, hielden vaak wel verband met handel en industrie. Felix Meritis kreeg onder andere afdelingen voor koophandel, natuurkunde, tekenkunde en letterkunde.

Gebouw

In 1788 opende het grote gebouw van Felix Meritis aan de Keizersgracht de deuren. Het pand was ontworpen door Jacob Otten Husly. Er waren een gehoorzaal, een concertzaal, zalen voor natuurkunde, een ‘chemische werkplaats’ en een museum voor natuurkundige werktuigen. In de koepel op het dak was een observatorium gevestigd.

Prestige

Felix Meritis had al snel veel succes. Ondanks de vrij hoge contributie stroomden de Amsterdammers in groten getale toe. Felix Meritis ontwikkelde zich tot een prestigieuze instelling waar de gegoede burger zich kon laten inwijden in de geheimen van kunst en wetenschap. Het was natuurlijk ook een mooie ontmoetingsplaats.

Artiesten

In het album nam Willem Vos een portret op van de optredende artiest met vermelding van het optreden. Op de opengeslagen pagina's is onder meer het portret van de sopraan Angela Baldi te zien. Op de rechterpagina zijn de portretten van de Nederlandse componisten Frans Coenen en Johannes Verhulst opgeplakt met een respectabele lijst van optredens in Felix. De componisten hebben er ongetwijfeld hun eigen werk gedirigeerd.

Stichting Felix Meritis

Het gebouw van Felix Meritis was bijna een eeuw lang het culturele middelpunt van de stad. Maar aan het eind van de negentiende eeuw begon de glorie van Felix Meritis te tanen. Het gebouw werd verkocht en vervulde allerlei uiteenlopende functies. Van 1988 tot 2014 zat de Stichting Felix Meritis in het pand, met een Europees Centrum voor Kunst, Cultuur en Wetenschap.

Album met portretten van musici die optraden in Felix Meritis, 1846-1873

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<