Barlaeus Gymnasium

nr. image In 1940 gaf de gemeente een brochure uit over het 'voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs' in Amsterdam. De brochure gaf een overzicht van de middelbare scholen in de stad, en informatie over de toelatingseisen, inschrijving en schoolgeld. Behalve lycea en verschillende vormen van HBS waren er twee openbare gymnasia: het Barlaeus en het Vossius, waar het onderwijs de leerlingen voorbereidde op een studie aan de universiteit. Op het oude eerbiedwaardige Barlaeus leerden de leerlingen nog altijd de klassieke talen, maar intussen ook moderne talen en exacte vakken, en de 'lichamelijke oefening wordt allerminst vergeten'.

Latijnse school

In de negentiende eeuw was de eeuwenoude Latijnse school omgedoopt tot gymnasium. Het aantal leerlingen was intussen verdubbeld van honderd naar tweehonderd – en het bleef stijgen. Daarom kwam er een nieuw gebouw, aan de Weteringschans, naar ontwerp architect Willem Springer en zijn zoon Jan Bernard Springer. Het nieuwe gymnasium ging op 22 december 1885 open.

Van Baerle

In 1926 kwam er een tweede gymnasium in Amsterdam. Het eerste gymnasium kreeg daarna de naam Barlaeus: de Latijnse naam van Caspar van Baerle, een van de eerste twee hoogleraren van het Amsterdamse Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam. De andere hoogleraar was Gerard Vossius, en naar hem werd het tweede gymnasium genoemd.

Het Barlaeus Gymnasium beschreven in een brochure over het voortgezet onderwijs in Amsterdam, 1940

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<