Roeivereniging De Hoop

nr. 015005000001_002 De leden van roeiclub De Hoop roeiden op de Amstel. De thuisbasis van de roeiers lag in de jachthaven aan de Amstel, aan de buitenzijde van de Hoge Sluis, toen nog aan de rand van de stad gelegen. Het vijfde clubhuis, in 1923 gebouwd naar ontwerp van de bekende Amsterdamse School-architect Michel de Klerk, werd afgebeeld in het bouwkundig tijdschrift Wendingen. Het huidige onderkomen aan de Weesperzijde dateert van 1952.

Oudste roeivereniging

De negentiende eeuw zag het ontstaan van allerlei sportverenigingen. Roei- en zeilverenigingen behoorden in het waterrijke Amsterdam tot de eerste clubs waar georganiseerde sport beoefend werd. De oudste roeivereniging in Amsterdam is De Hoop. De vereniging werd opgericht in mei 1848. Het archief van De Hoop, dat bewaard wordt in het Stadsarchief Amsterdam, begint in dat jaar en beslaat maar liefst 21 meter.

Proefvaart 1848

Het Algemeen Handelsblad meldde toen: 'Wij vernemen met genoegen dat sedert eenige dagen alhier een zestal jonge lieden van goeden huize zich vereenigd hebben, ten eind in het Roeijen van gieken onderwezen te worden, met dien gelukkigen uitslag, dat na eenige lessen in eene groote scheepsgiek genomen te hebben, zij Vrijdagavond reeds eene proefvaart gedaan hebben naar Diemerbrug, met de zesriemsgiek Walborg.' Een giek is een lange, snelvarende roeiboot. In 1908 kreeg de Amsterdamse Roei- en Zeilvereniging De Hoop het predikaat ‘koninklijk’.

Elitair

Sporten was eigenlijk alleen maar weggelegd voor de beter gesitueerden. Dat gold in het bijzonder voor de watersport. Het lidmaatschap van een watersportvereniging was zo duur, dat alleen de gegoede burgers het zich konden veroorloven. Bovendien vond er een ballotage plaats waarmee het gewone volk geweerd werd uit de elitaire clubs. Pas in 1975 werd de ballotage die het besloten karakter van De Hoop garandeerde afgeschaft.

Dit tijdschrift bevindt zich in de bibliotheek onder nummer 15030/252.
Het clubhuis van De Hoop ontworpen door Michel de Klerk, afgebeeld in het tijdschrift Wendingen, 1924

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<