Oudste sportfoto

nr. image Op de oudste Nederlandse sportfoto speelt roeivereniging De Hoop prominente rol. Op de afbeelding uit 1862 is de opening van het nieuwe verenigingsgebouw vastgelegd.

Roeihistorie

De geschiedenis van de Amsterdamse roeisport gaat heel ver terug. In 1847 was er de start van de Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging, die een jaar later op de Amstel de eerste officiële roeiwedstrijd in onze stad organiseerde. Daarna werd de Amsterdamse roeivereniging De Hoop opgericht.

Verenigingsgebouw

Op 1 mei 1862 was de feestelijke opening van het nieuwe verenigingsgebouw van De Hoop. Een jaar eerder was het oude afgebrand. ‘Een veel sierlijker gebouw is thans uit de asch verrezen,’ aldus het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage. Met toespraken, gezang en een groot vuurwerk werd Amsterdam op de hoogte gebracht van het nieuwe onderkomen van de roeiers. Het was zo bijzonder dat het Algemeen Handelsblad meldde dat hiervan zelfs fotografische opnames werden verkocht.

Stereofoto

In de collectie van het Stadsarchief is hiervan een exemplaar bewaard gebleven. Extra bijzonder is dat het een stereofoto betreft, waarin diepte is te zien als die met een speciale bril worden bekeken. Dergelijke afbeeldingen zijn de negentiende-eeuwse voorlopers van de huidige 3d-films. Het is daarmee de oudste driedimensionale weergave uit de Nederlandse sportgeschiedenis.

Andere foto's

Er zijn inmiddels nog twee foto’s gevonden waarop het nieuwe gebouw van De Hoop is te zien. Hierop zien we roeiers op de Amstel – in ieder geval Aug. Hendrichs, A.H. van Bosse, P.A. Bundten, W. Hovy en Jhr. H.J. Rutgers van Rozenburg. Eén foto werd in 1900 afgedrukt in Het Boek der Sporten van Jan Feith, de andere werd in 2014 pas voor de eerste keer gepubliceerd.

Stereofoto van het verenigingsgebouw van roeivereniging De Hoop, 1862

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<