Nederlandse roeibond

nr. image Op 21 januari 1917 werd de Nederlandse Roeibond opgericht, de huidige KNRB. Door dit document weten we echter dat er al in 1885 een poging werd gedaan om deze op te richten.

KNZ&RV

In het archief van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging KNZ&RV bevindt zich een handgeschreven uitnodiging van 22 februari 1885, gericht aan het bestuur. Daarin staat het verzoek om aanwezig te zijn bij de oprichtingsvergadering van de Nationale Zeil- en Roeibond, ‘welke zal plaats hebben op Zaterdag den 28. Februari e.k. ’s avonds te 7 ½ ure in Café Kransnapolsky’.

Concurrentie

De roeiwereld had het moeilijk in die tijd. Door de stadsuitbreidingen ging steeds meer open water verloren en gingen zowel roei- als zeilverenigingen over de kop. Ook kreeg het roeien concurrentie van de schaatsers, de wielrijders en de cricketers die allemaal al een eigen bond hadden, respectievelijk sinds 1882, 1883 en 1884.

Het Y

Dat was voor de initiatiefnemers aanleiding om de oprichtingsvergadering uit te schrijven, maar dat pikte de KNZ&RV, als veruit de machtigste roeivereniging van het land, niet. Zij bepaalde de nationale regels en fungeerde zo al als een soort roeibond. Deze mensen waren niet van plan hun invloed zomaar weg te geven aan een nieuwe organisatie. Voorzitter Hendricks van de KNZ&RV verklaarde dat hij de Nationale Zeil- en Roeibond niet erkende, waarmee deze machteloos was geworden. De initiatiefnemers van de Nationale Zeil- en Roeibond richtten in april 1885 in plaats Zeilvereeniging Het Y op, een club die in 2017 nog steeds bestaat.

Uitnodiging voor de oprichtingsvergadering van de Nationale Zeil- en Roeibond, 22 februari 1885

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<