Eerste worstelwedstrijd

nr. image Op 7 april 1893 vond in het Paleis voor Volksvlijt een worstelwedstrijd plaats voor het Nederlands kampioenschap, de eerste ooit in ons land. Organisator was het – nota bene – het satirische tijdschrift De Clown. Het spreekt voor zich dat dit niet alleen voortkwam uit diepgaande liefde voor de sport, maar ook voor het verhogen van de omzet. Ter plekke werd een speciale uitgave verkocht met interviews met de deelnemers.

Zware atletiek

Worstelen werd in die tijd nog beschouwd als onderdeel van atletiek, de zogenaamde zware atletiek. Pas in 1896 zouden deze twee sporten zich van elkaar losmaken om ieder zijn eigen weg te volgen. Het evenement van 1893 viel daarom onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandsche Voetbal- en Athletiek Bond (want er was toen ook nog geen splitsing geweest met voetbal).

Tentoonstelling van spieren

Het viel in goede aarde, zo vond De Telegraaf: ‘Wat een kerels! ’t Leek een tentoonstelling van spieren.’ Er was veel publiek op afgekomen. ‘Het nam levendig deel in den strijd, getuige de vele oproepingen, die soms het karakter van oorverdoovend lawaai aannamen,’ aldus tijdschrift Nederlandsche Sport. H.J. Kramers uit Den Haag won de kampioensprijs, gevolgd door plaatsgenoot Max Enthoven en D.J. van den Berg uit Amsterdam.

Succes

Een jaar later herhaalde De Clown de wedstrijd, overigens voor het kampioenschap van Amsterdam. De aankondiging wordt in de collectie sport van het Stadsarchief bewaard, net als een persoonlijke uitnodiging aan dagblad Het Nieuws van den Dag. Het werd wederom een succes, alhoewel er wel de nodige onduidelijkheid bestond of alle deelnemers de amateurstatus hadden. Het bewijs, zo vond tijdschrift De Athleet, dat het tijd werd voor een goed reglement.

Aankondiging van een nationale worstelwedstrijd, 17 april 1894

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<