Duivenmelken

nr. 010108000009 In november 1911 maakte fotograaf R.H. Herwig een serie foto’s van drie duivenmelkers in de Grote Wittenburgerstraat. Deze foto toont de mannen op het duivenplat.

Oude hobby

Duivenmelken is een oude Amsterdamse hobby. Een keur uit 1557 beval duivenhouders 'hun duiven binnen haren huysen' te houden. Aanvankelijk ging het vooral om het kweken van mooie duiven, maar vanaf de negentiende eeuw lieten de duivenmelkers hun duiven wedstrijden vliegen. Er waren twee speciale duivenmarkten in Amsterdam: maandagavond op het Amstelveld en zaterdagmiddag op de Noordermarkt.

Nokkasten

Op de daken van de Amsterdamse huizen stonden vroeger overal bouwsels voor de duiven. Er bestonden verschillende vormen: ‘nokleggers’, ‘kasten’ en ‘nokkasten’. Het waren soms grote bouwwerken, waarin wel zes mensen en honderden duiven konden plaatsnemen.

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan het duivenmelken. De Duitse bezetter verbood het, omdat de duiven als postduiven gebruikt konden worden. Na de oorlog werden de duivenplatten weer op de Amsterdamse daken aangebracht. Vanaf 1965 daalde het aantal duivenmelkers, onder meer als gevolg van de stadsvernieuwing.

Verenigingen

In 1878 werd de eerste Amsterdamse duivensportvereniging, De Luchtpost, opgericht, die wedvluchten over lange afstanden organiseerde. Tegenwoordig zijn er zo’n zeshonderd duivenmelkers verbonden aan Amsterdamse verenigingen met namen als De Bonte Duif, Zwartkras en De Snelpost/Vale Duif.

R.H. Herwig

De onderwijzer Reinhardt Herman Herwig (1878-1959) was een amateurfotograaf met groot vakmanschap en artistiek talent. Zijn archief omvat zo’n vijfhonderd glasplaten en ruim driehonderd foto’s van Amsterdam uit de periode 1907-1930.

Duivenplat op Grote Wittenburgerstraat 100, foto door R.H. Herwig, november 1911

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<