Vrachtschip Otapan

nr. 010122048878 Ter hoogte van Amsterdam Ship Repair, Vasumweg 131, lag in 2005 een vrachtschip al meer dan vijf jaar aan de ketting. Het schip ziet er op deze foto onschuldig genoeg uit, maar het ligt niet voor niets vast. De Inspectiedienst Milieuhygiëne had in het schip schadelijke stoffen gevonden, waaronder asbest. De Otapan was als speciale zwaveltanker door Verolme gebouwd en in 1965 te water gelaten. Het zou tot 2006 aan de ketting blijven liggen, en ook toen was de lijdensweg van de Otapan nog niet afgelopen.

Asbest

In september 1999 was de Otapan Amsterdam binnen komen varen. Bij het verrichten van groot onderhoud bleek dat in het schip grote hoeveelheden gevaarlijke, bruine asbest aanwezig waren. De sanering van deze asbestsoort, amosiet, is erg begrotelijk. Vanaf maart 2001 waren speciaal ingevlogen werknemers bezig met het verwijderen van het gevaarlijke spul, maar het gebeurde zo slordig dat het ministerie van VROM er een eind aan maakte: op het bovendek lagen drieduizend dichtgeplakte vuilniszakken met asbesthoudend materiaal, losse stukken asbest. Ook de omgeving raakte ernstig verontreinigd. Een andere firma verwijderde uiteindelijk in totaal zeventig ton asbest, op kosten van VROM. Het asbest werd volgens de voorschriften afgevoerd naar een stortplaats in Noord-Holland. En het schip werd aan de ketting gelegd.

Afloop?

Na verloop van tijd was de toestand van het schip dusdanig dat sloop de enige optie leek. In augustus 2006 bereikte de Otapan de kust van Turkije om gesloopt te worden. Maar daar bleek nog 54 ton asbest op het schip verwerkt te zijn in plaats van de duizend kilo die opgegeven was. De door Turkije afgewezen Otapan moest rondjes draaien om Lesbos. In september was de tanker weer terug in Amsterdam Noord. Intussen bleek het schip zelfs 77 ton asbest te bevatten. De Otapan werd uiteindelijk in 2007 in Rotterdam gesaneerd, om het jaar daarop opnieuw naar Turkije te varen voor de sloop.

Vrachtschip Otapan aan de ketting, foto door Martin Alberts, 8 juni 2005

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<