Overstroming Tuindorp Oostzaan

nr. 5293FO008644 In de nacht van 13 op 14 januari 1960 brak de dijk die Tuindorp Oostzaan gewoonlijk beschermde. Een gat van veertig meter liet het water door. Uiteindelijk stond het water zo hoog dat de bewoners geëvacueerd moesten worden. Na een week mochten ze terug, met de schrik nog in de benen. De foto is twee jaar later genomen, toen het grote opruimen was begonnen.

Wat te doen?

Onmiddellijk na de doorbraak verlaagde Rijkswaterstaat in IJmuiden via spuien het waterpeil in het Noordzeekanaal met zestig centimeter, het maximaal mogelijke. Daardoor zakte het waterpeil in Oostzaan ook met zestig centimeter, maar zelfs na deze ingreep stond het water hoog genoeg. Bewoners probeerden hun huisraad te redden uit de ondergelopen benedenverdiepingen. Zoveel mogelijk pompen werden naar het getroffen gebied gestuurd. Opvangcentra werden ingericht. Het gemeentebestuur verwachtte dat het vier à vijf dagen duren zou voor de acht miljoen kubieke meter water verdwenen zou zijn. De Bescherming Burgerbevolking werd bijgestaan door hulptroepen die ervaring hadden opgedaan bij de watersnoodramp in Zeeland.

Oorzaak

Na een week keerden de eerste Tuindorpers terug. De oorzaak van de dijkdoorbraak is nooit achterhaald, al waren er wel suggesties. Zo zou de aanleg van een ligplaats voor woonboten er iets mee te maken hebben gehad; daarvoor werden immers palen in het water geslagen en rietkragen verwijderd. Herhaling van de ramp kon dus niet uitgesloten worden, maar is tot nu toe uitgebleven.

Na de overstroming in Tuindorp Oostzaan, foto van de dienst Volkshuisvesting, 1962

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<